Zelfleiderschap in jouw organisatie?

Zelfleiderschap in jouw organisatie?

De roep om zelfleiderschap weergalmt in veel bedrijven en organisaties. Maar wat ís zelfleiderschap? Past het bij jouw organisatie? En hoe implementeer je het? Ascento en Antwerp Management School diepen het thema uit in een heldere whitepaper. Onderaan dit artikel kan je die whitepaper downloaden. 

Bye bye baas?

Zelfleiderschap? Leidinggevenden krijgen er spontaan de kriebels van. Want hebben moderne werkvloeren dan geen leiders meer nodig? Haal opgelucht adem: de leiddinggevende – met geüpgraded takenpakket – speelt een sleutelrol in het zelfleiderschapsverhaal. Met deze tips ontpop je je tot superleader:

• Leer werknemers om zichzelf te leiden. Hoe? Door hen bepaalde vaardigheden aan te leren, te motiveren en constructieve feedback te geven.
• Ontwikkel het organisatie-DNA en inspireer je team met collectieve doelen, prioriteiten en waarden. Zorg ervoor dat medewerkers zich die organisatiewaarden op lange termijn eigen maken.
• Ondersteun je team door de shift te maken van externe naar interne aanmoediging. Vraag bijvoorbeeld: ‘Wanneer wil jij dit klaar hebben?’ of ‘Hoe vind jij dat je het gedaan hebt?’
• Treed op als rolmodel voor werknemers.

Drie zelfleiderschapstheorieën

Met een veelheid aan uitgekiende strategieën stuurt de whitepaper je als werknemer op weg naar zelfleiderschap en zelfsturing. Een tipje van de sluier:

• Gedragsgeoriënteerde strategieën: doe aan zelfobservatie, teken uitdagende doelen uit voor jezelf, gebruik to-dolijstjes en beloon jezelf voor goed werk.
• Natuurlijke beloningsstrategieën: koppel het aangename aan het onaangename. Zet bijvoorbeeld een streepje muziek op bij het afwerken van een administratieve taak of bereid een lastige presentatie voor in de eerste lentezon.
• Constructieve denkstrategieën: praat positief en optimistisch tegen jezelf.

Een rasechte zelfleider worden

Zelfleiderschap = lekker je zin doen? Neen: werknemers moeten autonoom functioneren. Daarbij gaat het niet alleen om een gedragsverandering. Werknemers moeten zich betrokken voelen bij de organisatie. En organisatiedoelen nastreven omdat ze dat zélf willen. In ons uitgebreid verslag lees je hoe je als werknemer een échte zelfleider wordt. Op de drie niveaus van zelfleiderschap tref je heel wat tips aan.

• Ontwikkel je basisvaardigheden: bepaalde eigenschappen van een zelfleider kun je aanleren. Hoe zet je jouw eerste stappen in zelfleiderschap? Stel jezelf doelen voorop, hou bij welke acties je al onderneemt, spoor kansen voor de organisatie op, … De leidinggevende treedt op als skill coach.
• Geloof in je zelf(leiderschap): je gaat jezelf zien als een leider. De leidinggevende treedt op als performance coach.
• Creëer een zelfleideridentiteit: je werkt niet langer omdat ‘het moet van de baas en de staat’. Je werkt omdat je zélf gemotiveerd bent om taken tot een goed einde te brengen. De werknemer moet daarvoor kunnen kiezen hoe hij zijn werk doet en voor een stuk ook wát hij doet. Zo’n diepliggende verandering vraagt van de organisatie veel tijd en inspanning. De leidinggevende treedt op als life coach.

Voordelen van zelfleiderschap

Wie zelfleiderschap zaait, oogst een pak voordelen. Werknemers:

- geloven in zichzelf;
- overspoelen de werkvloer met creatieve ideeën;
- vijzelen hun productiviteit op;
- ervaren minder stress en angst;
- zijn gemotiveerder;
- zijn meer betrokken bij de organisatie, hun taken en doelen.

Het complete lijstje pluspunten voor je organisatie? Grasduin in Ascento's onderzoeksrapport Zelfleiderschap. Het einde van de leidinggevende. Of net niet?

Lees ook het artikel ‘leidinggeven in de social profit: waarom de baas spelen niet werkt’

In een recent artikel van de Antwerp management school kan je nog een inzoomen op waarom zelfleiderschap sterke leiding vraagt: "wat is de meest efficiënte leiderschapsstijl"

Lees ook

Starten met zelfsturende teams: 5 aandachtspunten

Starten met zelfsturende teams: 5 aandachtspunten

Veel organisaties zetten de stap naar een vorm van zelfsturing of zelforganisatie voor hun teams. Waar moet je op letten? In dit artikel vind je vijf aandachtspunten…

Wat zijn zelfsturende teams?

Wat zijn zelfsturende teams?

Zelfsturende teams: voor sommigen klinkt het als een aantrekkelijk gegeven, anderen staan er absoluut niet voor te springen, omdat het een heel onzeker gevoel b…

The "I" in team

The "I" in team

Teamwork makes the dream work, is het niet? 

Beste medewerker, hoe gaat het?

Beste medewerker, hoe gaat het?

Doctoraal onderzoeker Shana Mertens en professor Eveline Schollaert van UGent onderzochten het belang van een degelijke feedbackcultuur in ondernemingen. De kennis die ze…