Vragenlijst voor een ondernemende raad van bestuur

Vragenlijst voor een ondernemende raad van bestuur

Hoe ondernemend is de raad van bestuur in jouw organisatie? Kom het te weten met deze gespreksleidraad.

Deze vragenlijst is geen wetenschappelijk instrument, maar is bedoeld om het gesprek over het ondernemerschap als raad van bestuur te stofferen en te richten. Het is niet van belang wie ‘gelijk heeft’, wel om te leren uit het verschil van mening, vooreerst uit de zaken die goed lopen, en vervolgens je bewust te zijn van de spanningsvelden en de prioritaire verbeterpunten.

De vragenlijst is gebaseerd op de drie types van kwaliteitsindicatoren:

  • Voorwaardenscheppende of structurele indicatoren (1-14)
  • Procesmatige indicatoren (15-21)
  • Resultaatsindicatoren (22-26)

Na de vragenlijst volgen nog enkele open vragen over de resultaten van de zelfevaluatie.

Commentaar van een expert

De vragen ervaar ik als relevant voor een raad van bestuur en/of raad van advies om aan zelfevaluatie te doen en de eigen rol aan te scherpen in relatie tot de directie/organisatie.
De tool op zich gebruikte ik nog niet. De vragen hebben we wel reeds gebruikt en zijn heel herkenbaar vanuit mijn rol als algemeen directeur van één van de bedrijven binnen VOKA. Heel wat van de vragen kwamen toen regelmatig aan bod.
De tool is het meest geschikt voor organisaties met een raad van bestuur of raad van advies. Of organisaties die er zelf aan denken om een raad van bestuur of advies op te bouwen (mits een kleine aanpassing van de bewoordingen).

Joost Van Driessche

Lees ook

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

Een coverstory is een middel om medewerkers te inspireren. Om van je visie een verhaal te maken.

Beslissingsmatrix: doelen bedenken en uitkiezen

Beslissingsmatrix: doelen bedenken en uitkiezen

Een beslissingsmatrix helpt je bij het bedenken en opstellen van strategische en operationele doelstellingen. Zo kom je in groep sneller tot een consensus. …

Werkboekje HRM-Cockpit voor uitbouwen duurzaam en mensgericht HRM-beleid

Werkboekje HRM-Cockpit voor uitbouwen duurzaam en mensgericht HRM-beleid

De HRM-Cockpit is een instrument en methodologie voor het bepalen van de kritische succesfactoren op weg naar een duurzaam HRM.

Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Deze vragenlijst helpt om een beeld te krijgen van de rolverdeling tussen raad van bestuur, algemene vergadering en directie.…