De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Beslissingsmatrix: doelen bedenken en uitkiezen

Beslissingsmatrix: doelen bedenken en uitkiezen

Een beslissingsmatrix helpt je bij het bedenken en opstellen van strategische en operationele doelstellingen. Zo kom je in groep sneller tot een consensus.

Werkvorm

Verdeel de deelnemers in groepjes van 2à3 personen. Elk groepje bespreekt een doelstelling. Daarna worden de formulieren doorgegeven. Zo worden alle stellingen genuanceerder en minstens door 2 groepjes gescoord. Tracht zo wervend mogelijk te zijn, maar...

Het resultaat dient te voldoen aan een aantal criteria. Drie acroniemen zijn onze ezelsbruggetjes:

 1. AMORE voor missie/visie
  acroniem voor: Ambitie, Motiverend, Onderscheidend, Relevantie en Echt

 2. MAGIE voor strategische doelstellingen
  acroniem voor: Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend, Engagerend

 3. SMART voor operationele doelstellingen
  acroniem voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

Opgelet: elk niveau vloeit voort uit het niveau erboven. Zo kan je bijvoorbeeld pas strategische doelstellingen opmaken als de missie, de visie en de waarden reeds bepaald zijn.

Indicatoren

Ook voor indicatoren is er een letterwoord: FABRIC

 • Focused : alle indicatoren dienen wel degelijk relevant te zijn. Blijf er dus geen oneindig verzinnen!
 • Appropriate : meet het juiste en niet te veel meer of minder.
 • Balanced : kom tot een evenwichtig beeld. Bekijk ze vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Robust : baseer je op cijfers die ook binnen x aantal jaar nog beschikbaar gaan zijn.
 • Integrated : de indicatoren moeten integrerend werken en complementair zijn met het dagelijks werk.
 • Cost effective : maak (zeker ook) gebruik van bestaande cijfers.

Doelstellingen bepalen, het lijkt vooral een kwestie van acroniemen. Maar durf verder te denken dan deze letterwoorden lang zijn…

 • Welke (financiële) kosten-baten voorspel je?
 • Kan je de impact van de doelstellingen meten?
 • Hoe duurzaam zijn je acties?
 • Kom je met zekerheid tegemoet aan de prioriteiten van je onderneming?
 • Kom je tegemoet aan de beleidsverwachtingen of regelgeving?
 • Krijgen de vragen van belanghebbenden een degelijk antwoord?

Lees ook

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

Een coverstory is een middel om medewerkers te inspireren. Om van je visie een verhaal te maken.

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele d…