Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Deze vragenlijst helpt om een beeld te krijgen van de rolverdeling tussen raad van bestuur, algemene vergadering en directie.

De input van experte Gil Geron

"Zeer interessante vragen, maar dit soort tool heeft wel een coach nodig die - nadat de deelnemers de vragen hebben beantwoord - in groep een bespreking voert om de reacties scherp te krijgen. Ik mis nog bevraging rond betrokkenheid van de raad van bestuur met de werkvloer. Minstens een tevredenheidsbevraging bij medewerkers is iets dat ik graag door een raad van bestuur zie opnemen. Verder wordt er nog iets te weinig gepolst naar de diverse samenstelling van een raad van bestuur. Impliciet zit dit onder het punt waar bevraagd wordt naar expertise, houding, enz…, maar ik denk dat er nog aspecten zijn, zoals gender-evenwicht, die de nodige expertise (financiën, HR,...) vereisen. Ook zou ik nog bevragen welke andere organisatierollen bestuurders opnemen. Zo vermijd je rolverwarring." 


Lees ook

Deontologische codes opmaken

Deontologische codes opmaken

Af en toe krijgt de HRwijs-ploeg van Verso de vraag hoe je in godsnaam begint aan het opmaken van deonthologische codes. Het lijkt een hele klus, maar de Vlaamse overhei…

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

Een coverstory is een middel om medewerkers te inspireren. Om van je visie een verhaal te maken.

Beslissingsmatrix: doelen bedenken en uitkiezen

Beslissingsmatrix: doelen bedenken en uitkiezen

Een beslissingsmatrix helpt je bij het bedenken en opstellen van strategische en operationele doelstellingen. Zo kom je in groep sneller tot een consensus. …

Werkboekje HRM-Cockpit voor uitbouwen duurzaam en mensgericht HRM-beleid

Werkboekje HRM-Cockpit voor uitbouwen duurzaam en mensgericht HRM-beleid

De HRM-Cockpit is een instrument en methodologie voor het bepalen van de kritische succesfactoren op weg naar een duurzaam HRM.