De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur

Deze vragenlijst helpt om een beeld te krijgen van de rolverdeling tussen raad van bestuur, algemene vergadering en directie.

Commentaar van een expert

"Zeer interessante vragen, maar dit soort tool heeft wel een coach nodig die - nadat de deelnemers de vragen hebben beantwoord - in groep een bespreking voert om de reacties scherp te krijgen. Ik mis nog bevraging rond betrokkenheid van de raad van bestuur met de werkvloer. Minstens een tevredenheidsbevraging bij medewerkers is iets dat ik graag door een raad van bestuur zie opnemen. Verder wordt er nog iets te weinig gepolst naar de diverse samenstelling van een raad van bestuur. Impliciet zit dit onder het punt waar bevraagd wordt naar expertise, houding, enz…, maar ik denk dat er nog aspecten zijn, zoals gender-evenwicht, die de nodige expertise (financiën, HR,...) vereisen. Ook zou ik nog bevragen welke andere organisatierollen bestuurders opnemen. Zo vermijd je rolverwarring." 

Gil Geron


Lees ook

Werkboekje HRM-Cockpit voor uitbouwen duurzaam en mensgericht HRM-beleid

Werkboekje HRM-Cockpit voor uitbouwen duurzaam en mensgericht HRM-beleid

De HRM-Cockpit is een instrument en methodologie voor het bepalen van de kritische succesfactoren op weg naar een duurzaam HRM.

Vragenlijst voor een ondernemende raad van bestuur

Vragenlijst voor een ondernemende raad van bestuur

Hoe ondernemend is de raad van bestuur in jouw organisatie? Kom het te weten met deze gespreksleidraad.

Goedbestuur.be: evalueer je raad van bestuur

Goedbestuur.be: evalueer je raad van bestuur

Goedbestuur.be wil een praktisch, gratis en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument aanreiken voor de directie en de raad van bestuur van elke social profit…