Vragenlijst dienend leidinggeven

Vragenlijst dienend leidinggeven

Een heldere en werkbare methode om na te gaan hoe het is gesteld met het dienend leiderschap in je organisatie.

Deze vragenlijst aan je medewerkers stelt scherp wat er binnen de organisatie goed loopt én wat beter kan. 

Krijgen ze voldoende autonomie om het werk uit te voeren, maar kunnen ze tegelijk rekenen op de nodige ondersteuning? Heeft de chef oog voor het proces en de interne tevredenheid en niet alleen voor het resultaat? Dan kom je dicht in de buurt van dienend leiderschap. 

De vragen werden gebaseerd op het ABC-model, oftewel de Zelfdeterminatietheorie, ontwikkeld door de heren Deci en Ryan.

Roeland Brouckaert van Roedel Consult koppelt er in zijn lijst nog de 6 R'en aan:

  • Richting
  • Relatie
  • Regie
  • Ruimte
  • Rollen
  • Reflectie

Commentaar van een HR-expert

"Ik heb deze tool nog niet gebruikt, maar vind het wel een interessante manier om de leidinggevende feedback te geven omtrent de wijze waarop hij door zijn team als leidinggevende ervaren wordt." - Bart Moens

Lees ook

G.R.O.W. Model

G.R.O.W. Model

Het GROW-model is een vier-stappenplan dat je kan gebruiken om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek.…

Coachen op resultaat: matrix 'Impact / Inspanning'

Coachen op resultaat: matrix 'Impact / Inspanning'

Is je team of medewerker wel efficiënt bezig? Leiden de inspanningen naar de organisatiedoelen? De matrix 'Impact/Inspanning' helpt inzien welke acties&nbs…

Onze meest gelezen HR-pagina's

Onze meest gelezen HR-pagina's

De social profit is een levendige sector met veel projecten en uitdagingen. Daarom zijn tips om handig aan de slag te gaan altijd welkom! …

Kwetsbaar leidinggeven

Kwetsbaar leidinggeven

We leven en werken aan een hoog tempo. Overal zijn prikkels. Een stroom van informatie loopt continu binnen. Steeds meer mensen worstelen met de druk van elke dag en gaan…