Vragenlijst dienend leidinggeven

Vragenlijst dienend leidinggeven

Een heldere en werkbare methode om na te gaan hoe het is gesteld met het dienend leiderschap in je organisatie.

Deze vragenlijst aan je medewerkers stelt scherp wat er binnen de organisatie goed loopt én wat beter kan. 

Krijgen ze voldoende autonomie om het werk uit te voeren, maar kunnen ze tegelijk rekenen op de nodige ondersteuning? Heeft de chef oog voor het proces en de interne tevredenheid en niet alleen voor het resultaat? Dan kom je dicht in de buurt van dienend leiderschap. 

De vragen werden gebaseerd op het ABC-model, oftewel de Zelfdeterminatietheorie, ontwikkeld door de heren Deci en Ryan.

Roeland Brouckaert van Roedel Consult koppelt er in zijn lijst nog de 6 R'en aan:

  • Richting
  • Relatie
  • Regie
  • Ruimte
  • Rollen
  • Reflectie

Commentaar van een HR-expert

"Ik heb deze tool nog niet gebruikt, maar vind het wel een interessante manier om de leidinggevende feedback te geven omtrent de wijze waarop hij door zijn team als leidinggevende ervaren wordt." - Bart Moens

Lees ook

Test je eigen leiderschapsstijl

Test je eigen leiderschapsstijl

Het doel van deze analyse is inzicht krijgen in het beeld dat je hebt van je eigen leiderschapsstijl.

G.R.O.W. Model

G.R.O.W. Model

Het GROW-model is een vier-stappenplan dat je kan gebruiken om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek.…

Coachen op resultaat: matrix 'Impact / Inspanning'

Coachen op resultaat: matrix 'Impact / Inspanning'

Is je team of medewerker wel efficiënt bezig? Leiden de inspanningen naar de organisatiedoelen? De matrix 'Impact/Inspanning' helpt inzien welke acties&nbs…

Het Yetton-Vroom-beslissingsmodel

Het Yetton-Vroom-beslissingsmodel

Er zijn veel verschillende manieren om een ​​beslissing te nemen, en het kiezen van je aanpak kan net zo moeilijk zijn als het nemen van de beslissing zelf! Soms moet je…