Coachen op resultaat: matrix 'Impact / Inspanning'

Coachen op resultaat: matrix 'Impact / Inspanning'

Is je team of medewerker wel efficiënt bezig? Leiden de inspanningen naar de organisatiedoelen? De matrix 'Impact/Inspanning' helpt inzien welke acties een beperkte inspanning vergen en een hoog resultaat opleveren. Daarnaast kan je werken op acties die wat meer vereisen, zolang ze naar je einddoel leiden.

De matrix ‘Impact / Inspanning’ bekijkt dus de effectiviteit van verschillende resultaten. Is wat je aan het doen bent wel een oplossing van een probleemstelling of een antwoord op een gesteld doel?

De matrix kan je als leidinggevende gebruiken in de volgende situaties :

 • om je team te helpen alles te overwegen alvorens een beslissing te nemen
 • als methodiek bij het opmaken van actieplannen
 • bij het individuele coachinggesprek, om alternatieve werkpistes af te wegen

Aanpak

Deze matrix deelt de mogelijke ‘acties’ in naargelang:

 • De impact ze hebben op het probleem dat zich stelt: hoe goed zou dit ons probleem oplossen?
 • De inspanning (tijd, geld, inspanning, risico, etc.) nodig om de gekozen actie in praktijk te brengen

inspanningenmatrix.jpg

Stappen

 1. Maak eerst een lijstje van diverse mogelijkheden om het probleem op te lossen of de doelstellingen te bereiken. Dat kan bij een individueel coaching gesprek of eventueel in een brainstorm als team.
 2. Ga dan voor ieder van de mogelijkheden na:
  • Hoe goed zou dit ons probleem oplossen?
  • Hoeveel tijd, geld, inspanning, risico zijn daarmee gemoeid?
 3. Teken op een papier of een bord de matrix en zet iedere oplossing in één van de vier matrix velden. Zo krijg je vier groepen oplossingen:
  1. Oplossingen die gemakkelijk te realiseren zijn en die een hoge impact hebben op het probleem (die het probleem dus in heel hoge mate oplossen)
  2. Oplossingen die wel een grote impact hebben, maar die zeer moeilijk te realiseren zijn en veel inspanning vergen
  3. Oplossingen die niet alleen heel moeilijk te realiseren zijn, maar bovendien het probleem maar heel gedeeltelijk oplossen.
  4. Oplossingen die wel makkelijk te realiseren zijn, maar weinig bijdragen tot de oplossing van het probleem.
 4. Richt je aandacht nu vooral op de 'groep 1'-oplossingen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om een oplossing te kiezen die weliswaar werkt, maar heel veel inspanning vereist (groep 2). Gebruik dit als input van je actieplan.

Commentaar van HR-expert Roeland Broeckaert

"Dit is een fijne tool om je vaardigheid als coach wat te verdiepen. Hij helpt je als coach om zo effectief mogelijke acties op te nemen, en zo te coachen met maximale impact." 

Download hier de matrix 'Impact/Inspanning'

Lees ook

De jobcoach

De jobcoach

Bij de start van een tewerkstelling kan je een beroep doen op jobcoaching. De jobcoach begeleidt je nieuwe medewerker gedurende de eerste zes maanden van tewerkstell…

Wat is coaching?

Wat is coaching?

Coaching kunnen we omschrijven als het proces waarbij een coach het potentieel van de coachee(s) weet vrij te maken. …

Coachingsinstrument kortgeschoolde medewerkers

Coachingsinstrument kortgeschoolde medewerkers

Coachen met kortgeschoolde medewerkers? Dat kan! Met de toolbox ‘Stevig in de Steigers’.

Vragenlijst dienend leidinggeven

Vragenlijst dienend leidinggeven

Een heldere en werkbare methode om na te gaan hoe het is gesteld met het dienend leiderschap in je organisatie. Deze vragenlijst aan je medewerkers stelt …