Op pensioen

Op pensioen

Idealiter blijven je medewerkers tot het einde van hun loopbaan fit en gemotiveerd en gaan ze op hun 65ste op welverdiend pensioen. We ervaren allemaal dat het niet altijd zo loopt.

In het onderdeel 'Leeftijdsbewust personeelsbeleid' vind je handvatten om rond einde loopbaanuitdagingen aan de slag te gaan.

Om de overgang van werken naar pensioen vlotter te laten verlopen, bestaan verschillende maatregelen, zoals het tijdskrediet, SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag - het vroegere brugpensioen),... In gesprek met je medewerker kan je nagaan wat mogelijk is. Je federatie of sociaal secretariaat kan raad geven op maat van elke individuele situatie.

Ook bij een pensionering kan je nog veel leren van de medewerker die weggaat. Hij/zij heeft wellicht een doorleefde ervaring van het werken in de organisatie en kan met het zicht op rust misschien de nodige afstand nemen. Een of meerdere exitgesprekken plannen met de medewerker die op pensioen gaat, kan je waardevolle inzichten opleveren en draagt bij tot een afscheid in goede verstandhouding. Deze persoon blijft immers deel uitmaken van je netwerk en komt misschien als vrijwilliger nog terug.

Vooraleer het zover is, denk je best na over het borgen van de kennis die jouw ervaren medewerkers hebben opgebouwd doorheen de jaren.

Lees ook

Outplacement

Outplacement

Outplacement is een begeleiding door een externe dienstverlener aan een ontslagen medewerker op kosten van de werkgever. Het doel is de ontslagen medewerker in staat stel…

Als een medewerker ontslag neemt

Als een medewerker ontslag neemt

Een medewerker kan zelf ontslag nemen om een waaier aan redenen. Hij/zij doet dit op een rechtsgeldige manier via een document dat hij/zij je laat aftekenen voor ontvangs…

Een onvrijwillig ontslag melden aan het team

Een onvrijwillig ontslag melden aan het team

Iemand ontslaan is niet eenvoudig. Menselijk en juridisch heeft het heel wat voeten in de aarde. En als het slechtnieuwsgesprek met de medewerker achter de rug is ga je o…

Ontslaggesprek

Ontslaggesprek

Het ontslaggesprek is het slechtnieuwsgesprek bij uitstek. Het is nooit prettig om aan een medewerker te melden dat de samenwerking eindigt, wat ook de reden daarvoo…