De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Ergonomisch en veilig werken

Ergonomisch en veilig werken

Opdat we ons werk op een gezonde manier zouden kunnen doen, hebben we minstens de nodige hulpmiddelen nodig en een zo veilig mogelijke werkomgeving. Dit gaat van aangepaste en voldoende verlichting en verluchting tot beschikken over de juiste hulpmiddelen.

Ergonomie is de wetenschap van de hulpmiddelen en omstandigheden die de menselijke arbeid zo efficiënt mogelijk maken. We gaan de omgeving aanpassen aan de mens. Dit kan de werkplek, een product/werktool of de ruimte zijn. Dankzij de aanpassingen aan de omgeving wordt de gezondheid en productiviteit geoptimaliseerd, evenals het gebruiksgemak en de efficiëntie. 

Sommige jobs zijn best fysiek belastend, denk maar aan jobs in de zorgsector, waarbij je mogelijks mensen moet heffen en tillen, maar waar je ook repetitief werk doet. Al vergeten we soms wel eens dat ook acht uur aan een beeldscherm werken, erg belastend kan zijn voor ons lichaam. In Nederland wordt nu al gesproken over 8000 ‘zitdoden’ per jaar.

Algemene tips voor iedereen

  • Verander om de 30 minuten à het uur van houding. Heb je rondgelopen gedurende een uur, ga dan even zitten, heb je gezeten, loop dan even rond.
  • Neem eens wat vaker de trap of parkeer de auto wat verder van de ingang.  
  • Doe een korte krachtoefening als pauze https://www.gezondleven.be/files/beweging/Krachtoefeningen-in-beeld-A4.pdf
  • Gebruik de aanwezige hulpmiddelen.

Indien een medewerker kampt met chronische klachten, of een arbeidshandicap (verworven) heeft, dan kan je een budget krijgen om redelijke aanpassingen te doen aan de werkplek: https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

Veiligheid op de werkvloer gaat onder meer over het omgaan met gevaarlijke stoffen, over een veilige werkplek (bvb. geen losliggende elektriciteitsdraden), over brandveiligheid en acties nemen ter voorkoming van arbeidsongevallen.

Voor de beide aspecten (ergonomie en veiligheid) is de (interne of externe) preventieadviseur het eerste aanspreekpunt. Ga bij je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk te rade met specifieke vragen, voor training rond hef- en tiltechnieken of voor ondersteuning inzake veiligheid en ergonomie.   

Op de website van het Belgisch kenniscentrum voor welzijn op het werk (BESWIC) vind je meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees ook

Gratis HR-opleidingsaanbod

Gratis HR-opleidingsaanbod

Een gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s, speciaal voor sociale ondernemingen. Dit organiseert VIVO vzw in samenwerking met de sectorfondsen om het half ja…

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?