Ergonomisch en veilig werken

Ergonomisch en veilig werken

Opdat we ons werk op een gezonde manier zouden kunnen doen, hebben we minstens de nodige hulpmiddelen nodig en een zo veilig mogelijke werkomgeving. Dit gaat van aangepaste en voldoende verlichting en verluchting tot beschikken over de juiste hulpmiddelen.

Ergonomie is de wetenschap van de hulpmiddelen en omstandigheden die de menselijke arbeid zo efficiënt mogelijk maken. We gaan de omgeving aanpassen aan de mens. Dit kan de werkplek, een product/werktool of de ruimte zijn. Dankzij de aanpassingen aan de omgeving wordt de gezondheid en productiviteit geoptimaliseerd, evenals het gebruiksgemak en de efficiëntie. 

Sommige jobs zijn best fysiek belastend, denk maar aan jobs in de zorgsector, waarbij je mogelijks mensen moet heffen en tillen, maar waar je ook repetitief werk doet. Al vergeten we soms wel eens dat ook acht uur aan een beeldscherm werken, erg belastend kan zijn voor ons lichaam. In Nederland wordt nu al gesproken over 8000 ‘zitdoden’ per jaar.

Algemene tips voor iedereen

  • Verander om de 30 minuten à het uur van houding. Heb je rondgelopen gedurende een uur, ga dan even zitten, heb je gezeten, loop dan even rond.
  • Neem eens wat vaker de trap of parkeer de auto wat verder van de ingang.  
  • Doe een korte krachtoefening als pauze https://www.gezondleven.be/files/beweging/Krachtoefeningen-in-beeld-A4.pdf
  • Gebruik de aanwezige hulpmiddelen.

Indien een medewerker kampt met chronische klachten, of een arbeidshandicap (verworven) heeft, dan kan je een budget krijgen om redelijke aanpassingen te doen aan de werkplek: https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

Veiligheid op de werkvloer gaat onder meer over het omgaan met gevaarlijke stoffen, over een veilige werkplek (bvb. geen losliggende elektriciteitsdraden), over brandveiligheid en acties nemen ter voorkoming van arbeidsongevallen.

Voor de beide aspecten (ergonomie en veiligheid) is de (interne of externe) preventieadviseur het eerste aanspreekpunt. Ga bij je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk te rade met specifieke vragen, voor training rond hef- en tiltechnieken of voor ondersteuning inzake veiligheid en ergonomie.   

Op de website van het Belgisch kenniscentrum voor welzijn op het werk (BESWIC) vind je meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees ook

Werkbaarheidscheques verlengd tot eind 2023!

Werkbaarheidscheques verlengd tot eind 2023!

Goeds nieuws: ook in 2023 kan jouw onderneming steun aanvragen om knelpunten rond werkbaar werk in kaart te brengen en aan te pakken.

Ding mee naar de Sportbedrijf-Award!

Ding mee naar de Sportbedrijf-Award!

Investeert jouw onderneming in de gezondheid van zijn werknemers door hen voldoende te laten sporten en bewegen? Ga dan de strijd aan voor de Sportbedrijf-Award!

Arbeidsongeschikt of veilig aan het werk?

Arbeidsongeschikt of veilig aan het werk?

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kunnen we maar beter 'alle hens aan dek' houden. 'Die hens' kunnen ook zwangere vrouwen zijn. Lode Godderis, directeur bij IDEWE,…

Is je welzijnsbeleid helemaal in orde?

Is je welzijnsbeleid helemaal in orde?

BeSWIC, het Belgische kenniscentrum over welzijn op het werk stelde een volledig overzicht op van wat er wettelijk gezien in orde moet zijn. Een heel belangrijk aand…