Ergonomisch en veilig werken

Ergonomisch en veilig werken

Opdat we ons werk op een gezonde manier zouden kunnen doen, hebben we minstens de nodige hulpmiddelen nodig en een zo veilig mogelijke werkomgeving. Dit gaat van aangepaste en voldoende verlichting en verluchting tot beschikken over de juiste hulpmiddelen.

Ergonomie is de wetenschap van de hulpmiddelen en omstandigheden die de menselijke arbeid zo efficiënt mogelijk maken. We gaan de omgeving aanpassen aan de mens. Dit kan de werkplek, een product/werktool of de ruimte zijn. Dankzij de aanpassingen aan de omgeving wordt de gezondheid en productiviteit geoptimaliseerd, evenals het gebruiksgemak en de efficiëntie. 

Sommige jobs zijn best fysiek belastend, denk maar aan jobs in de zorgsector, waarbij je mogelijks mensen moet heffen en tillen, maar waar je ook repetitief werk doet. Al vergeten we soms wel eens dat ook acht uur aan een beeldscherm werken, erg belastend kan zijn voor ons lichaam. In Nederland wordt nu al gesproken over 8000 ‘zitdoden’ per jaar.

Algemene tips voor iedereen

  • Verander om de 30 minuten à het uur van houding. Heb je rondgelopen gedurende een uur, ga dan even zitten, heb je gezeten, loop dan even rond.
  • Neem eens wat vaker de trap of parkeer de auto wat verder van de ingang.  
  • Doe een korte krachtoefening als pauze https://www.gezondleven.be/files/beweging/Krachtoefeningen-in-beeld-A4.pdf
  • Gebruik de aanwezige hulpmiddelen.

Indien een medewerker kampt met chronische klachten, of een arbeidshandicap (verworven) heeft, dan kan je een budget krijgen om redelijke aanpassingen te doen aan de werkplek: https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

Veiligheid op de werkvloer gaat onder meer over het omgaan met gevaarlijke stoffen, over een veilige werkplek (bvb. geen losliggende elektriciteitsdraden), over brandveiligheid en acties nemen ter voorkoming van arbeidsongevallen.

Voor de beide aspecten (ergonomie en veiligheid) is de (interne of externe) preventieadviseur het eerste aanspreekpunt. Ga bij je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk te rade met specifieke vragen, voor training rond hef- en tiltechnieken of voor ondersteuning inzake veiligheid en ergonomie.   

Op de website van het Belgisch kenniscentrum voor welzijn op het werk (BESWIC) vind je meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees ook

“Agressie is altijd betekenisvol”

“Agressie is altijd betekenisvol”

Hoe gaat het eraan toe op je werk? Krijg je positieve feedback of bagger? Heb je fijne collega’s of bullebakken? Een gezonde omgeving is cruciaal om goed te werken.…

Kwetsbaar leidinggeven

Kwetsbaar leidinggeven

We leven en werken aan een hoog tempo. Overal zijn prikkels. Een stroom van informatie loopt continu binnen. Steeds meer mensen worstelen met de druk van elke dag en gaan…

Welzijnsscans die het verschil maken: het ABC-perspectief

Welzijnsscans die het verschil maken: het ABC-perspectief

Meten is weten, realiseren zich ook de mensen van Impetus Academy, een Spin-off van UGent. Veel organisaties dragen dit adagio hoog in het vaandel. Bij het opzetten van e…

Tips voor leidinggevenden bij een werkhervatting na een kankerdiagnose

Tips voor leidinggevenden bij een werkhervatting na een kankerdiagnose

Vier op de tien kankerdiagnoses gaat naar mensen op beroepsactieve leeftijd. Vroeg of laat wordt een werkgever of een leidinggevende geconfronteerd met een werkhervatting…