Ergonomisch en veilig werken

Ergonomisch en veilig werken

Opdat we ons werk op een gezonde manier zouden kunnen doen, hebben we minstens de nodige hulpmiddelen nodig en een zo veilig mogelijke werkomgeving. Dit gaat van aangepaste en voldoende verlichting en verluchting tot beschikken over de juiste hulpmiddelen.

Ergonomie is de wetenschap van de hulpmiddelen en omstandigheden die de menselijke arbeid zo efficiënt mogelijk maken. We gaan de omgeving aanpassen aan de mens. Dit kan de werkplek, een product/werktool of de ruimte zijn. Dankzij de aanpassingen aan de omgeving wordt de gezondheid en productiviteit geoptimaliseerd, evenals het gebruiksgemak en de efficiëntie. 

Sommige jobs zijn best fysiek belastend, denk maar aan jobs in de zorgsector, waarbij je mogelijks mensen moet heffen en tillen, maar waar je ook repetitief werk doet. Al vergeten we soms wel eens dat ook acht uur aan een beeldscherm werken, erg belastend kan zijn voor ons lichaam. In Nederland wordt nu al gesproken over 8000 ‘zitdoden’ per jaar.

Algemene tips voor iedereen

  • Verander om de 30 minuten à het uur van houding. Heb je rondgelopen gedurende een uur, ga dan even zitten, heb je gezeten, loop dan even rond.
  • Neem eens wat vaker de trap of parkeer de auto wat verder van de ingang.  
  • Doe een korte krachtoefening als pauze https://www.gezondleven.be/files/beweging/Krachtoefeningen-in-beeld-A4.pdf
  • Gebruik de aanwezige hulpmiddelen.

Indien een medewerker kampt met chronische klachten, of een arbeidshandicap (verworven) heeft, dan kan je een budget krijgen om redelijke aanpassingen te doen aan de werkplek: https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

Veiligheid op de werkvloer gaat onder meer over het omgaan met gevaarlijke stoffen, over een veilige werkplek (bvb. geen losliggende elektriciteitsdraden), over brandveiligheid en acties nemen ter voorkoming van arbeidsongevallen.

Voor de beide aspecten (ergonomie en veiligheid) is de (interne of externe) preventieadviseur het eerste aanspreekpunt. Ga bij je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk te rade met specifieke vragen, voor training rond hef- en tiltechnieken of voor ondersteuning inzake veiligheid en ergonomie.   

Op de website van het Belgisch kenniscentrum voor welzijn op het werk (BESWIC) vind je meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees ook

De verzuimbonus: (g)een goed idee?

De verzuimbonus: (g)een goed idee?

In een krappe arbeidsmarkt waarbij de aanwezigheid van elke medewerker belangrijk is overwegen sommige ondernemingen de invoering van een verzuimbonus. Maar is dat wel ee…

Hoe kan je evolueren naar een burn-outproof organisatie?

Hoe kan je evolueren naar een burn-outproof organisatie?

Personen met een burn-outverleden vallen sneller uit de boot voor een aanwerving of promotie. Bij een eventueel ontslag liggen ze dan weer wel in de bovenste schuif. Tot …

Risico op burn-out niet lager onder deeltijds werkenden

Risico op burn-out niet lager onder deeltijds werkenden

Deeltijdse werknemers zijn even vatbaar zijn om een burn-out te ontwikkelen als hun voltijds werkende collega’s", aldus Kristen Du Bois, doctoraal onderzoeker van U…

Fit met de FitBonus

Fit met de FitBonus

De FitBonus, een initiatief van de Vlaamse overheid, zet jou – of je medewerkers – persoonlijk op weg naar een gezonder, veerkrachtiger leven in balans. Dankz…