De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Waarom werken met competenties?

Waarom werken met competenties?

Competentiemanagement is in. Het lijkt wel of je als organisatie niet zonder kan. Toch is het goed om vooraf af te wegen of het werken met competentieprofielen iets voor jouw organisatie is.

Competentieprofielen opstellen vraagt immers een hele inspanning. Ze zijn bovendien een middel dat je organisatie kan ondersteunen, geen doel op zich.

boskatbuiten.jpg

Voordelen

  1. Je creëert een gemeenschappelijke taal om te praten over het functioneren van medewerkers. Dat vergemakkelijkt gesprekken over het functioneren zoals groei- of evaluatiegesprekken. Wanneer je kiest voor het opstellen van competentieprofielen samen met de functiehouders, wordt dit nog versterkt. Medewerkers herkennen immers hun eigen woorden in de profielen. 
  2. Werken met competenties zorgt voor een stevige onderbouw voor de hele cyclus van het personeelsbeleid. Bij aanwerving kan je je vacature baseren op het competentieprofiel. In een sollicitatiegesprek peil je naar de mate waarin een persoon de competenties die nodig zijn voor de functie beheerst. Je competentieprofielen kunnen ook de basis vormen voor je opleidingsbeleid en ontwikkelgerichte gesprekken met medewerkers zoals functionerings- en evaluatiegesprekken.
  3. Voor de medewerkers creëert het werken met competenties vaak meer leer- en ontwikkelkansen omdat er bewuste aandacht is voor ontwikkeling.

Nadelen

  1. Het opstellen van competentieprofielen en ze levendig houden vraagt een hele investering. Het kost veel tijd en externe begeleiding is vaak aangewezen. Je maakt best een kosten-batenanalyse om na te gaan of werken met competenties voor jouw organisatie zinvol is en praktisch toepasbaar is. Ook nadat de profielen zijn opgemaakt, is er een voortdurende bijsturing nodig om ze aan te passen aan veranderende omstandigheden zoals een wijzigend regelgevend kader of nieuwe inzichten en technieken.
  2. Werken met competenties kan de aandacht nodeloos richten op welke competenties en voorwaarden nog niet aanwezig zijn. Dit noemen we ook wel ‘gap denken’. Hierbij vergeten we soms te kijken naar wat onze medewerkers wel in huis hebben. Dit kan voor bepaalde medewerkers demotiverend werken. Aandacht hebben voor individuele talenten vormt hier een mogelijk antwoord op.

Aandachtspunten

  1. Belangrijk bij het invoeren van een competentiebeleid is draagvlak in de organisatie. Dit vraagt veel overleg en een goede voorbereiding. Idealiter worden de competentieprofielen in samenwerking met medewerkers opgesteld, zodat ze hun job erin herkennen.
  2. Ook van de leidinggevenden vraagt het werken met competenties extra vaardigheden, bv leren observeren, het beschrijven van competenties en daarover in gesprek gaan met medewerkers. Reken erop dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Voor tools ter ondersteuning van je leidinggevenden kan je een kijkje nemen op www.talentatwerkplek.be.
  3. Compententieprofielen zijn een neutraal gegeven, maar als organisatie kies je waar je ze voor inzet. Is jullie visie ontwikkelgericht en zijn de competentieprofielen er om medewerkers en organisatie verder te doen groeien? Of wil je er vooral mee controleren of uitmaken wie wel en niet in de organisatie thuishoort? Omdat medewerkers voor dat laatste vrezen, is er vaak weerstand tegenover competentiebeleid. De organisatievisie op competenties uitklaren en communiceren is dan ook broodnodig. 

Lees ook

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.

Vijf voor(oor)delen bij loopbaanbegeleiding

Vijf voor(oor)delen bij loopbaanbegeleiding

Hoe houdt een werkgever zijn medewerkers gemotiveerd om te voorkomen dat ze onverwacht het ‘hazenpad’ kiezen?

Erkenning van Elders Verworven Competenties (EVC)

Erkenning van Elders Verworven Competenties (EVC)

Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop iemand leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Mensen kunnen competenties zowel …