Tips voor je loopbaanbeleid

Tips voor je loopbaanbeleid

Een loopbaanbeleid voeren vanuit organisatiebenadering betekent ‘een geheel aan processen en praktijken creëren die de ontwikkeling van medewerkers langs een pad van ervaringen en jobs managen’ (Gutteridge, Leibowitz & Shore, 1993; Hall, 2002). In dit artikel leggen we je uit waarom je precies moet inzetten op loopbaanbeleid en hoe je dit het best ontwikkelt.

Waarom inzetten op loopbaanbeleid? 

  • Het beste uit je mensen halen in een sterk concurrentiële omgeving en een onzekere arbeidsmarkt.

  • Gaan voor duurzame inzetbaarheid van mensen.

  • Inzetten op de werkbaarheid van jobs in je organisatie.

  • Anticiperen op groei en veranderingen in de organisatie.

Ontwikkelen van een loopbaanbeleid

  • Zorg voor heldere doelstellingen van het loopbaanbeleid

  • Stimuleer interne mobiliteit en denk ook over organisatiegrenzen heen aan de mogelijkheid van ‘co-sourcing’ (medewerkers delen)

  • Zie loopbaanbeleid niets als iets losstaand of ‘extra’ in de organisatie maar integreer het in het bestaande (HR)beleid

  • Investeer in de ontwikkeling van loopbaancompetentiesLoopbaancompetenties verwijzen naar het vermogen om de eigen loopbaan op een proactieve en zelfgestuurde manier richting te geven in functie van persoonlijke behoeften en rekening houdend met wat de context mogelijk maakt.

  • Geef aandacht aan de ondersteuning van leidinggevenden als sleutelfiguren in de uitvoering van het loopbaanbeleid.

LONT.org is een website met heel wat tools rond loopbaanontwikkeling. De medewerkers, jezelf als leidinggevende, maar ook de teams en zelfs de organisatie komen hier aan bod.

Lees ook

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Doctoraatsstudente Claudia Rooman en professor Eva Derous deden onderzoek naar overkwalificatie van medewerkers en of job crafting daar een oplossing voor kan zijn. Job …

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…

Loopbaangesprek

Loopbaangesprek

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek waarin je wil achterhalen hoe medewerkers hun job ervaren en hoe ze hun loopbaan verder zien evolueren.…

Loopbaanpaden: jobkansen in de organisatie?

Loopbaanpaden: jobkansen in de organisatie?

Mensen veranderen in de loop van hun professioneel leven verschillende keren van functie en/of organisatie. De weg die ze daarbij afleggen vormt hun loopbaanpad. Als orga…