De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Tips voor je loopbaanbeleid

Tips voor je loopbaanbeleid

Een loopbaanbeleid voeren vanuit organisatiebenadering betekent ‘een geheel aan processen en praktijken creëren die de ontwikkeling van medewerkers langs een pad van ervaringen en jobs managen’ (Gutteridge, Leibowitz & Shore, 1993; Hall, 2002).

Waarom inzetten op loopbaanbeleid? 

  • Het beste uit je mensen halen in een sterk concurrentiële omgeving en een onzekere arbeidsmarkt.

  • Gaan voor duurzame inzetbaarheid van mensen.

  • Inzetten op de werkbaarheid van jobs in je organisatie.

  • Anticiperen op groei en veranderingen in de organisatie.

Ontwikkelen van een loopbaanbeleid

  • Zorg voor heldere doelstellingen van het loopbaanbeleid

  • Stimuleer interne mobiliteit en denk ook over organisatiegrenzen heen aan de mogelijkheid van ‘co-sourcing’ (medewerkers delen)

  • Zie loopbaanbeleid niets als iets losstaand of ‘extra’ in de organisatie maar integreer het in het bestaande (HR)beleid

  • Investeer in de ontwikkeling van loopbaancompetentiesLoopbaancompetenties verwijzen naar het vermogen om de eigen loopbaan op een proactieve en zelfgestuurde manier richting te geven in functie van persoonlijke behoeften en rekening houdend met wat de context mogelijk maakt.

  • Geef aandacht aan de ondersteuning van leidinggevenden als sleutelfiguren in de uitvoering van het loopbaanbeleid.

(Gebaseerd op de blog van prof. Ans de Vos van de Antwerp Management School: https://blog.antwerpmanagementschool.be/nl/tien-wegwijzers-beter-loopbaanbeleid)


LONT.org is een website met heel wat tools rond loopbaanontwikkeling. De medewerkers, jezelf als leidinggevende, maar ook de teams en zelfs de organisatie komen hier aan bod.

Lees ook

Waarom jongeren vertrekken

Waarom jongeren vertrekken

“Werknemers jonger dan 30 jaar zijn sneller geneigd om een nieuwe baan te zoeken.” Dit is een vaststelling die we van sociale ondernemingen opvingen. …

Loopbaanpaden: jobkansen in de organisatie?

Loopbaanpaden: jobkansen in de organisatie?

Mensen veranderen in de loop van hun professioneel leven verschillende keren van functie en/of organisatie. De weg die ze daarbij afleggen vormt hun loopbaanpad. Als orga…

Hoe zit het met je werkgelegenheidsplan voor 45-plussers?

Hoe zit het met je werkgelegenheidsplan voor 45-plussers?

Sinds 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opstellen (cao 104).