De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Stappenplan om ‘sterrollen’ in te voeren

Het stappenplan ‘sterrollen invoeren’ geeft je een leidraad om in kleine organisaties toch loopbaankansen te creëren.

In kleine organisaties met een horizontale structuur zijn de carrièremogelijkheden beperkt. Maar ook daar kan je aan de slag gaan met methodieken zoals jobcrafting, job- of taakrotatie, taakverrijking...

Door te kiezen om te werken met een ‘sterrol’ krijgt een medewerker een welbepaald belangrijk aandachtsgebied voor het team toegekend. Het gaat over een aandachtsgebied waarvoor continu aandacht nodig is. Het doel is medewerkers betrekken en hun capaciteiten optimaal inzetten.

Bijvoorbeeld:

Sterrollen.jpg

Om je hier nog verder in te verdiepen, surf naar www.innovatiefmaatwerk.com/sterrollen/ of www.invoorzorg.nl/ivz/tool-het-sterrolmodel.html.

Commentaar van een HR-expert

"Ik denk dat deze tool overal kan worden gebruikt, maar vooral waar er al een visie is op 'innovatieve arbeidsorganisatie' en 'talentgedreven aanpak'. Ik vind dat het inzetten van deze tool niet los kan gebeuren van die concrete visie op een 'talentgedreven benadering' en organisatiemodel, waarin flexibiliteit in rollen mogelijk is. Het lijkt me dat het ook essentieel is dat je deze rollen kan kaderen binnen de lopende kern -en ondersteunende processen. Er moet ook een coachende houding zijn vanuit leidinggevenden en een ondersteunende cultuur waar er vertrouwen is dat mensen hun sterrol zelfstandig kunnen oppakken." - Katrien Seynaeve

Lees ook

7 principes voor leerrijke jobs

7 principes voor leerrijke jobs

Zijn de jobs ook in jouw onderneming 'leerrijk' en toereikend? Krijgen de collega's voldoende impulsen om hun competenties blijvend te ontwikkelen? Hopelijk wel, want het…

Talententoolbox

Talententoolbox

Op Talententoolbox.nl vind je werkvormen, filmpjes en informatie over het werken vanuit talent.…

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via de methodiek 'Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal' worden teams uitgeno…