Talentenkaartjes Luk Dewulf

Wat zijn jouw talenten? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je talent in de problemen? Wat doe je met de dingen waar je echt niet goed in bent?

Talentenkaarten.jpg

De toolbox 'Ik kies voor mijn talent' met 40 duidelijk omschreven talenten en hefboomvaardigheden helpen je om aan de slag te gaan met je talenten. Met inspirerende werkvormen en tools om individueel, in team, in coaching te gebruiken. 

Randvoorwaarden

  • Als de leidinggevende en/of de organisatie niet mee aan de kar trekken, is het voor teams moeilijk om de talentbenadering levendig te houden. Talentgericht vormgeven van je medewerkersbeleid houdt veel meer in dan eens een teamtweedaagse rond talenten organiseren. Je komt als vanzelf terecht bij meer zelforganisatie, job- en teamcrafting,…
  • Het is belangrijk om voorbij de ‘zelfperceptie’ te gaan en niet alleen te vertrekken van de eigen inschatting van de persoon rond welke talenten al dan niet bij hem/haar passen: werk met een talenteninterview, een energiedagboek, het analyseren van hoogte- en dieptepunten, feedback vragen, etc. 

Minpunten

  • Er echt ‘in komen’ en de taal van de kaartjes onder de knie krijgen zodat ze je eigen wordt, vraagt wat tijd en inspanning. Dit is niet altijd mogelijk in organisaties en dan verwatert het soms snel.
  • De vertaling naar de dagelijkse praktijk van het werk in een team is niet altijd makkelijk. De vertaling van de talenten (patronen in denken en handelen) naar wat concrete taken vergen van mensen is niet zo evident. Hier stropt het in de praktijk soms wel wat.
  • De vertaling naar een strategisch HR-beleid is ook niet altijd even evident. Dit zorgt ervoor dat deze tool soms wel eens ‘wollig’ wordt genoemd. Wél kan je bv. bij werving en selectie rekening gaan houden met talenten van mensen (in vacature, in selectie,…) en zoeken naar aanvullende talenten voor het team waarin de persoon terechtkomt. Een focus op talenten zorgt ervoor dat je mensen aantrekt waarvan je weet waarin ze gaan ‘bloeien’.

Voor wie?

Deze tool is geschikt voor alle sectoren, voor individuen en teams. Deze tool is in principe geschikt voor iedereen, maar is wel erg talig dus voor anderstaligen of minder taalvaardige mensen is dit niet evident! De tool is het meest geschikt voor mensen met een zeker (zelf)reflectief vermogen, ik zou zeggen ‘professionals’ , maar dit hangt ook wel wat af van de begeleiding.

Experte Lisa Coppin over deze tool 

"Met de hulp van deze kaartjes kan je op individueel niveau zicht krijgen op de talenten van medewerkers. Dit zijn patronen in het denken en handelen van iemand die ‘vanzelf’ gaan, ingesleten zijn en tevens zorgen voor een positieve energiebalans. Een talent in actie zie je in de uitvoering van taken/activiteiten waar een persoon goed in is én van gaat stralen - hij/zij haalt er energie en voldoening uit. Er zijn in de tool ook kaartjes voor hefboomvaardigheden en context en dat legt meteen de nadruk op het feit dat je ook kan overdrijven met je talent en dat je omgeving cruciaal is.

Ik gebruik de tool heel vaak, vooral in loopbaanbegeleiding waar de focus ligt op het in handen nemen van de eigen loopbaan en waar je met een individu werkt. Als mensen meer inzicht krijgen in hun functioneren vanuit een positieve insteek, dan geeft dit een enorme boost aan hun zelfsturend vermogen. Samen zoeken naar de vertaling naar de praktijk van de job lukt in deze context vrij goed en helpt mensen om op een andere manier naar hun job/vacatures te kijken.

Ik gebruik de tool ook in teams, zowel in korte trajecten (1 à 2 dagen), als in iets langere teamontwikkelingstrajecten (bvb. 1 dag + 3 of 4 halve dagen). Ik houd van deze tool omdat de focus altijd positief blijft, en er net daarom toch moeilijke zaken benoemd en besproken kunnen worden (waar mensen zelf of de omgeving soms ‘last’ van hebben).

Werken rond talenten in een team zorgt voor verbinding én een gemeenschappelijke taal om het te hebben over wat goed gaat en wat soms wat minder goed gaat, over de kleine en grote ergernissen én het leert collega’s praten over wat bepaalde zaken met hen doen in plaats van alleen maar te denken in termen van ‘kunde’. Teamleden krijgen meer inzicht in elkaars binnenkant hierdoor en dat bevordert begrip en samenwerking. Bovendien kan je op team/organisatieniveau gaan analyseren van welk type talenten er veel zijn (uitvoerend, gericht op relaties bouwen, invloed nemen en strategisch denken) en of dit overeenkomt met de taken van dit team. Let wel, dit is voor gevorderden en daar heb je begeleiding bij nodig!

Ik ben een grote fan van deze tool, mits je hem gebruikt waarvoor hij dient!"

Je kan de kaarten hier bestellen

Lees ook

Talenten in je team

Talenten in je team

Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn. Het gaat om patronen in ons denken en handelen die van nature sterk…

Talenteninterview

Talenteninterview

Het talenteninterview is een manier om zicht te krijgen op je eigen talenten en de talenten in het team.

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via de methodiek 'Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal' worden teams uitgeno…

Talententoolbox

Talententoolbox

Op Talententoolbox.nl vind je werkvormen, filmpjes en informatie over het werken vanuit talent.…