Loopbaancompetenties: kan ik van functie veranderen?

Loopbaancompetenties: kan ik van functie veranderen?

Om hun eigen loopbaan richting te geven, is het nodig dat medewerkers hun persoonlijke loopbaancompetenties ontwikkelen. Je kan hen daarin als werkgever ondersteunen of hen er attent op maken.

Als medewerkers nog weinig of geen loopbaancompetenties ontwikkelden, loopt interne loopbaanbegeleiding mogelijk stroever. De loopbaangesprekken zelf dragen sterk bij tot het ontwikkelen van individuele loopbaancompetenties.


Zes loopbaancompetenties

(1) Kwaliteitenreflectie ('Wat kan ik goed?')

Weten waar je goed in bent, welke competenties je kan inzetten. Je kan dit als werkgever stimuleren door het werken rond talenten, het geven van gerichte feedback,...

(2) Motievenreflectie (‘Wat wil ik en waarom wil ik dat?’)

Weten welke waarden en drijfveren je in je loopbaan hebt. Als werkgever kan je werken rond waarden en aspiraties, drijfveren van medewerkers en hoe die aansluiten bij de opdracht van de organisatie.

(3) Werkexploratie (‘Waar vind ik werk dat bij me past?’)

Dit gaat over de capaciteit om kansen op de arbeidsmarkt of in je organisatie te zien en te onderzoeken wat bepaald werk van je vraagt, welke kennis en vaardigheden je hiervoor nodig hebt. In een organisatie waar competentieprofielen zijn, hebben medewerkers hier doorgaans meer zicht op.

(4) Loopbaansturing (‘Hoe bereik ik dat?’)

Dit gaat over keuzes maken om je loopbaan te sturen en daar actie aan koppelen. Bijvoorbeeld een opleiding volgen waardoor je een beroep kunt uitoefenen dat bij je past. Of met anderen te gaan praten over wat je wilt en kunt.

(5) Netwerken (‘Wie kan me daarbij helpen?’)

Contacten opbouwen en onderhouden die je helpen in je loopbaan, bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in je werkveld of om een nieuwe job te vinden. Ook voor de organisatie is dit een belangrijke competentie.

(6) Zelfprofilering

Dit is de vaardigheid om geschikt werk te zoeken (sollicitatiebrief schrijven, gesprekken voeren,...) en om jezelf voor te stellen.

Deze zes loopbaancompetenties werden gedefinieerd door Jos Akkermans en zijn te vinden op de LONT-website.

Lees ook

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…

Vijf voor(oor)delen bij loopbaanbegeleiding

Vijf voor(oor)delen bij loopbaanbegeleiding

Hoe houdt een werkgever zijn medewerkers gemotiveerd om te voorkomen dat ze onverwacht het ‘hazenpad’ kiezen? “Ah, zeker niet door over loopbaanbeg…

Jobcraften: hoe vul ik mijn job anders in?

Jobcraften: hoe vul ik mijn job anders in?

Verschillende zaken dragen er toe bij dat een job aantrekkelijk is en werkplezier biedt: een uitdagend takenpakket, een aangename werkcontext, voedende werkrelaties …

Interne loopbaanbegeleiding

Interne loopbaanbegeleiding

Het kan voor organisaties interessant zijn om stil te staan bij de loopbaanwensen van hun medewerkers en die te matchen met de doelstellingen van de organisatie. Dat kan …