Evenwicht m/v - Gender

Evenwicht m/v - Gender

Mannen en vrouwen hebben soms andere visies, een andere aanpak en andere voorkeuren. Ze vullen elkaar aan. Een goed evenwicht in je personeelsbestand staat ook voor een juiste afspiegeling van de samenleving.

Gender is een begrip dat uit het Engels komt. Het betekent letterlijk ‘sociaal geslacht’. Vrouwen en mannen verschillen immers niet alleen fysiek van elkaar, er zijn ook verschillen in verwachtingen, ideeën en rollen die mannen en vrouwen privé en in werkcontext opnemen.

Te weinig mannen in de social profit

De social profit is een erg vrouwelijke sector: maar liefst 78,4% van alle medewerkers zijn van het vrouwelijk geslacht (tegenover 47,5% op de totale Vlaamse arbeidsmarkt). In heel wat sectoren en beroepen binnen de social profit, zijn mannen in de minderheid, zoals in de zorg- en gezondheidssector, met als uitschieter de gezinszorg (pc 318) waar 97,8% van de medewerkers vrouw zijn. Enkel in de beschutte en sociale werkplaatsen werken meer mannen (59,6%) dan vrouwen.

Nog steeds zetten vrouwen vaker de stap naar onze sector dan mannen… en dat is best wel jammer. Veel organisaties stellen zich dan ook de vraag hoe ze ook het mannelijk deel in onze samenleving kunnen aantrekken.

Veel ligt aan je uitstraling. Hoe zit het met de communicatie naar de werkzoekende bevolking toe? Plaats op je website ook eens foto's van mannelijke medewerkers.

Vaak is het lagere aantal fulltime jobs een tweede oorzaak. Misschien vind je wel een oplossing in het creatiever omgaan met deze uitdagingen…

Je kunt ook voorrang geven aan een persoon van het geslacht in de minderheid bij gelijkwaardige kandidaten. Uiteraard moet je hierbij opletten voor positieve discriminatie.

Maatregelen voor iedereen

Als werkgever wil je natuurlijk vooral competente medewerkers aanwerven, ongeacht hun sekse. Toch kan je heel wat maatregelen nemen die zowel mannen als vrouwen ten goede komen en hun loopbaanmogelijkheden vergroten:

  • Jobrotatie: de grens tussen eerder ‘mannelijke’ en eerder ‘vrouwelijke’ functies in je organisatie vervaagt.
  • Loopbaanmogelijkheden bieden: leer- en groeimogelijkheden van je medewerkers van beide seksen stimuleren.
  • Voorrang geven aan een persoon van het geslacht in de minderheid bij gelijkwaardige kandidaten.
  • Maatregelen die de combinatie werk/gezin ondersteunen: gezinsvriendelijke vergaderuren, telewerken (ook voor leidinggevenden), kinderopvang tijdens vakanties...

In bepaalde beroepen of rollen zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd, ook in de social profit, met name in hogere leidinggevende functies en raden van bestuur.

Lees ook

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Wist je dat… je klanten je aan de telefoon beter begrijpen als je je boodschap in korte gestructureerde blokjes geeft? Wist je dat… je moeilijk bereikb…

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversit…