Peter/meterschap

Peter/meterschap

Mentoring of peter/meterschap is een individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (de mentor of peter/meter of buddy of ...), een nieuwkomer helpt bij zijn sociale integratie en/of om kennis en vaardigheden aan te leren.

De juiste keuze

De mentor heeft een ondersteunende functie. Aan wie je de eer geeft, daar denk je best goed over na. Hanne Janssens van Cevora omschrijft het als volgt:

Denk goed na over wie je vraagt om meter of peter te zijn. De eerste voorwaarde is uiteraard dat je medewerker dat zélf ziet zitten. Daarna is het nuttig dat de meter of de peter voeling heeft met de functie van de nieuwkomer. Tot slot zijn er ook enkele kwaliteiten die belangrijk zijn om een nieuwe collega te begeleiden:

  • goed kunnen luisteren
  • sociaal vaardig zijn
  • engagement tonen
  • de organisatie goed kennen
  • probleemloos feedback kunnen geven en aanvaarden.

Hij of zij heeft ook best genoeg ervaring en inzicht in de organisatie. Hij weet dus best goed welke competenties belangrijk zijn in de functie, maakt de mentee vertrouwd met de organisatiecultuur en -waarden en brengt hem in contact met anderen.

Aandachtspunten

Alleen als een mentor voldoende tijd krijgt om zijn rol naar behoren in te vullen, zal het doel bereikt worden. Denk eraan om ook je mentoren te ondersteunen, bijvoorbeeld met tools of vorming om hun didactische vaardigheden aan te scherpen. 

Voordelen

Een mentor of peter/meter zorgt voor een snellere en doelgerichte inwerking van een nieuwe medewerker. Als de relatie goed zit, krijgt de nieuweling het gevoel welkom te zijn en blijft de peter/meter nog lang een aanspreekpunt voor allerlei werkgerelateerde zaken. Als je onthaalbeleid goed zit, is de kans groter dat je medewerker ook langer aan de slag blijft in jouw onderneming. Een belangrijk element van retentie dus. 

Peter- en meterschap invoeren

Wat houdt peter- en meterschap precies in voor jouw organisatie? Welke competenties verwacht je van een peter/meter? Bekijk zeker de tool peter- en meterschap en ga eens ten rade bij de checklist over peter-en metersschapsprofielen.

Lees ook

Checklist profiel peter/meterschap

Checklist profiel peter/meterschap

Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn.

Checklist voor peters & meters

Checklist voor peters & meters

Checklist die peters/meters of mentoren als leidraad kunnen gebruiken bij de start van nieuwe medewerkers.

Succesfactoren van een goed onthaalbeleid

Succesfactoren van een goed onthaalbeleid

Niks zo belangrijk als een geslaagd socialisatieproces van nieuwe medewerkers! Maar wat zijn de basics om een iemand goed te onthalen?

De jobcoach

De jobcoach

Bij de start van een tewerkstelling kan je een beroep doen op jobcoaching. De jobcoach begeleidt je nieuwe medewerker gedurende de eerste zes maanden van tewerkstell…