Peter/meterschap

Peter/meterschap

Mentoring of peter/meterschap is een individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (de mentor of peter/meter), een nieuwkomer helpt bij zijn sociale integratie en/of om kennis en vaardigheden aan te leren.

De mentor heeft een ondersteunende functie. Hij of zij heeft ervaring en inzicht in de organisatie. Hij weet welke competenties belangrijk zijn in de functie, maakt de mentee vertrouwd met de organisatiecultuur en –waarden en brengt hem in contact met anderen.

Aandachtspunten

Alleen als een mentor voldoende tijd krijgt om zijn rol naar behoren in te vullen, zal het doel bereikt worden. Denk eraan om ook je mentoren te ondersteunen, bijvoorbeeld met tools of vorming om hun didactische vaardigheden aan te scherpen. 

Voordelen

Een mentor of peter/meter zorgt voor een snellere en doelgerichte inwerking van een nieuwe medewerker. Als de relatie goed zit, krijgt de nieuweling het gevoel welkom te zijn en blijft de peter/meter nog lang een aanspreekpunt voor allerlei werkgerelateerde zaken.

Peter- en meterschap invoeren

Wat houdt peter- en meterschap precies in voor jouw organisatie? Welke competenties verwacht je van een peter/meter? Bekijk zeker de tool peter- en meterschap en ga eens ten rade bij de checklist over peter-en metersschapsprofielen.

Lees ook

Mentoring of peter/meterschap

Mentoring of peter/meterschap

Mentoring of peter/meterschap is een vorm van individuele begeleiding op de werkplek waarbij een ervaren of deskundige collega (de mentor of peter/meter),&…

Checklist profiel peter/meterschap

Checklist profiel peter/meterschap

Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn.

Checklist voor peters & meters

Checklist voor peters & meters

Checklist die peters/meters of mentoren als leidraad kunnen gebruiken bij de start van nieuwe medewerkers.

De jobcoach

De jobcoach

Bij de start van een tewerkstelling kan je een beroep doen op jobcoaching. De jobcoach begeleidt je nieuwe medewerker gedurende de eerste zes maanden van tewerkstell…