Werkloosheid

Van alle beroepen die werkzoekenden kunnen en willen uitoefenen (juni 2023), zijn er 7,2% beroepen (26.351) met oriëntatie in de social profit. Polyvalent medewerker (3.879) in zorginstellingen, begeleider kinderopvang (2.724), en verzorgende (1.363) zijn de meest aangehaalde beroepsaspiraties van de werkzoekenden binnen de social profit. 

Toch is de instroom vanuit de werkloosheid naar de social profit niet zeer hoog. Van alle werkzoekenden die in 2022 werk vonden, deed 1,5% dit in de “gezondheidszorg”, 4,9% in de “maatschappelijke dienstverlening” en 1,2% in de sector “cultuur, ontspanning en sport”.   

Van de werkzoekenden die een job vonden in de social profit is het percentage kansengroepen vrij gemiddeld. Van alle werkzoekenden die in 2022 bijvoorbeeld werk vonden in de “maatschappelijke dienstverlening” is 16% een vijftigplusser (18,3% gemiddeld) en 26,8% een persoon met een migratie-achtergrond (30,3% gemiddeld). Ook konden er heel wat personen met arbeidshandicap (25,9%) aan de slag (10,2% gemiddeld). Dit laatste is te verklaren door de aanwezigheid van de maatwerkbedrijven onder de “maatschappelijke dienstverlening”. 

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in september 2023.

Werkloosheid

Kans op werk

Kansengroepen

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag