Werkloosheid

Hoe tabellen/figuren lezen?

Van alle beroepen die werkzoekenden in bemiddeling kunnen en willen uitoefenen in december 2022, zijn er 7,4% beroepen met oriëntatie in de social profit.

Methodologie

De werkloosheid in Vlaanderen wordt geïndiceerd via het aantal werkzoekenden zonder werk die de VDAB op het eind van de maand telt (ingeschreven bij VDAB). Deze werkzoekenden zonder werk omvatten een reeks deel categorieën : de werkzoekenden met een uitkering, de jongeren in beroepsinschakelingstijd, de vrij ingeschreven werkzoekenden en andere verplicht ingeschrevenen (bv werkzoekenden ten laste van OCMW, geschorsten, werkzoekenden met RIZIV-uitkering,..).  

De werkzoekenden zonder werk worden vanaf januari 2017 verder ingedeeld volgens hun bemiddelingsstatus:1) in bemiddeling, 2) in opleiding of voortraject, of 3) niet inzetbaar op lange termijn. Voor de statistieken naar beroep worden enkel de werkzoekenden zonder werk die in bemiddeling zijn weerhouden. De werkzoekenden zonder werk, in bemiddeling maken gebruik van de bemiddelende dienstverlening van VDAB online, telefonisch of in persoon. Sommigen gaan zelfstandig op zoek naar werk met online dienstverlening, terwijl anderen geholpen worden door sectorale teams of intensieve dienstverlening krijgen waar meer tijd over gaat. Ze participeren niet aan een opleiding of voortraject, en er zijn geen indicaties dat ze niet inzetbaar zijn op lange termijn.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag