Werkloosheid

Hoe tabellen/figuren lezen?

Van alle beroepen die werkzoekenden kunnen en willen uitoefenen in juni 2021, zijn er 6,4% beroepen met oriëntatie in de social profit.

Methodologie

De werkloosheid in Vlaanderen wordt geïndiceerd via het aantal niet-werkende werkzoekenden die de VDAB op het einde van de maand telt. De niet-werkende werkzoekenden omvatten 4 categorieën: de werkzoekenden met een uitkering, de jongeren in wachttijd, de vrij ingeschreven werkzoekenden en andere verplicht ingeschrevenen (bv. werkzoekenden ten laste van OCMW, geschorsten, werkzoekenden in deeltijds onderwijs).

De werkzoekenden worden ingedeeld volgens beroepsgroep. Deze worden toegekend op basis van wat de werkzoekende als beroep kan en wil uitoefenen. Dit houdt in dat er rekening gehouden wordt met zowel de studies, het beroepsverleden als de aspiraties van de werkzoekende. Het is mogelijk om je voor verschillende beroepen op te geven. Bij het opmaken van de tabellen met indeling naar beroepsgroep wordt alleen met het hoofdberoep rekening gehouden. We weerhouden volgende beroepsgroepen: paramedicus, verzorging, maatschappelijk assistent, bibliothecaris, archivaris en opvoeder.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag