Kans op werk

Sinds juli 2021 wordt de werkloosheid in Vlaanderen geïndiceerd via het aantal burgers zonder job die zich als werkzoekenden bij de VDAB hebben ingeschreven (geteld op het eind van de maand). Voor de gegevens vanaf 2019 wordt deze definitie gehanteerd. Voor de gegevens voor 2019 wordt uitgegaan van de definitie niet-werkende werkzoekenden die 4 categorieën omvat: de werkzoekenden met een uitkering, de jongeren in wachttijd, de vrij ingeschreven werkzoekenden en andere verplicht ingeschrevenen (bv werkzoekenden ten laste van OCMW, geschorsten, werkzoekenden in deeltijds onderwijs). De verschillen tussen beide indiceringen van werkloosheid zijn vrij beperkt. Dit betekent dat tijdreeksen niet volledig vergelijkbaar zijn, maar wel een vrij goede indicatie geven van de evoluties. 

Werkloosheid is geen statisch gegeven. Maandelijks stromen duizenden in en uit de werkloosheid. Hier worden de maandelijkse uitstroom uit de werkloosheid naar werk gegeven op basis van het jaargemiddelde. De VDAB-gegevens (aangevraagd) laten toe om deze uitstroomgegevens naar sector en naar kenmerken van de werkzoekenden te ontsluiten.  

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd. 

Bijvoorbeeld:

  • De uitstroom uit de werkloosheid naar werk in de sector gezondheidszorg daalde tussen 2012 en 2022 met 16,7%.   
  • Van alle werkzoekenden die in  2021 werk vonden, deed 1,9% dit in de gezondheidszorg, 5,9% in de maatschappelijke dienstverlening en 1% in de sector cultuur, ontspanning en sport.   
  • Gezondheidszorg
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Cultuur, ontspanning en sport
  • Gezondheidszorg
  • Cultuur, ontspanning en sport
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

Sinds juli 2021 wordt de werkloosheid in Vlaanderen geïndiceerd via het aantal burgers zonder job die zich als werkzoekenden bij de VDAB hebben ingeschreven (geteld op het eind van de maand). Deze definitie hanteren we hier voor alle gegevens vanaf 2019.

Voor de oudere gegevens (voor 2019) gaan we uit van de definitie van 'niet-werkende werkzoekenden' die 4 categorieën omvat: de werkzoekenden met een uitkering, de jongeren in wachttijd, de vrij ingeschreven werkzoekenden en andere verplicht ingeschrevenen (bv. werkzoekenden ten laste van OCMW, geschorsten, werkzoekenden in deeltijds onderwijs).

De verschillen tussen beide indiceringen van werkloosheid zijn vrij beperkt. Dit betekent dat tijdreeksen niet volledig vergelijkbaar zijn, maar wel een vrij goede indicatie geven van de evoluties.

Werkloosheid is geen statisch gegeven. Maandelijks stromen duizenden personen in en uit de werkloosheid. Hier geven we de maandelijkse uitstroom uit de werkloosheid naar werk op basis van het jaargemiddelde. De VDAB-gegevens laten toe om deze uitstroomgegevens naar sector en naar kenmerken van de werkzoekenden te ontsluiten.

NACE-indeling

De sector van de onderneming die de job aanbiedt is gebaseerd op de NACE-indeling van activiteitssector (versie 2003). Volgende sectoren kunnen worden onderscheiden: Gezondheidszorg (851), Maatschappelijke dienstverlening (853) en Ontspanning, cultuur en sport (923, 925, 926 en 927).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag