De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Kans op werk

Werkloosheid is geen statisch gegeven. Maandelijks stromen duizenden in en uit de werkloosheid. Hier worden de jaargemiddelden/semestriële gemiddelden (eerste zes maanden) van de uitstroom uit de werkloosheid naar werk gegeven. De interactieve statistieken van het departement WSE laten toe om deze uitstroomgegevens naar sector en naar kenmerken van de werkzoekenden te ontsluiten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

  • De uitstroom uit de werkloosheid naar werk in de sector ontspanning, cultuur en sport daalde tussen 2009 en 2019 met 24,3%
  • Van alle werkzoekenden die in 2019 werk vonden, deed 2% dit in de gezondheidszorg, 6,5% in de maatschappelijke dienstverlening en 1% in de sector ontspanning, cultuur en sport.
  • Gezondheidszorg
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Cultuur, ontspanning en sport
  • Gezondheidszorg
  • Cultuur, ontspanning en sport
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

De werkloosheid in Vlaanderen wordt geïndiceerd via het aantal niet-werkende werkzoekenden die de VDAB op het einde van de maand telt. De niet-werkende werkzoekenden omvatten 4 categorieën: de werkzoekenden met een uitkering, de jongeren in wachttijd, de vrij ingeschreven werkzoekenden en andere verplicht ingeschrevenen (bv. werkzoekenden ten laste van OCMW, geschorsten, werkzoekenden in deeltijds onderwijs).

NACE-indeling

De sector van de onderneming die de job aanbiedt is gebaseerd op de NACE-indeling van activiteitssector (versie 2003). Volgende sectoren kunnen worden onderscheiden: Gezondheidszorg (851), Maatschappelijke dienstverlening (853) en Ontspanning, cultuur en sport (923, 925, 926 en 927).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag