Het warme werkgeversbeleid van WAAK

Het warme werkgeversbeleid van WAAK

Maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne is door Sport Vlaanderen bekroond als Sportbedrijf 2023-2024. Een prachtige beloning voor het jarenlang promoten van sport en beweging bij medewerkers en maatwerkers. Het warme werkgeversbeleid gaat verder dan de zorg voor welzijn en gezondheid op en naast de werkvloer. “Maar vergis je niet: wij zijn geen geitenwollensokkenorganisatie.”

“Onze maatwerkers kampen met verschillende problematieken. We spelen daarop in vanuit verschillende invalshoeken: gezonde voeding, mentale gezondheid...” – Bart

Nicolas Galle (HR-Projectleider) en Bart Soenens (Marketing- en Communicatiemedewerker) zijn geweldig in hun nopjes met het ambassadeurschap van WAAK als Sportbedrijf. “Het is de kers op de taart van een beleid dat we al jarenlang voeren en waarbij we een community opbouwen rond sport en beweging. Sport Vlaanderen beoordeelde ons op het louter sportieve, maar wij zien het toch in een breder kader, omdat we de mensen met wie we dagelijks werken niet op een en dezelfde manier kunnen benaderen”, verklaart Bart. “Onze maatwerkers kampen met verschillende problematieken en daarop spelen we in vanuit verschillende invalshoeken: gezonde voeding, mentale gezondheid, algemeen welbevinden...”

“Klopt,” vult Nicolas aan, “soms primeert het louter sportieve, soms een opleiding, soms leggen we onze focus op bewustwording en preventie zoals darmkankeronderzoek, gezond koken met een beperkt budget of stoppen met roken.”

Wie is het doelpubliek binnen WAAK voor jullie sportinitiatieven?

Bart: “In principe iedereen, maar het is volledig vrijwillig. Niemand hoeft druk te ervaren om mee te doen. Natuurlijk maken we promotie met affiches en via de begeleiders om de drempel zo laag mogelijk te leggen en zo veel mogelijk medewerkers – we benaderen iedereen op gelijke voet – te prikkelen om deel te nemen aan een of meerdere van onze acties.”

Nicolas: “Vaak vinden onze acties plaats buiten de werktijden en dat zorgt ervoor dat het niet voor iedereen altijd haalbaar is om aan te sluiten. En eerlijk is eerlijk: sommige acties zijn minder geschikt voor bepaalde doelgroepen. Zo doen we elke vrijdag een lunchwalk hier op het industrieterrein, wat voor een bediende een mooie buitenkans is om eens bij te praten met collega’s, maar voor een maatwerker die rekent op een warme maaltijd is dat minder evident. Maar dat blijven uitzonderingen.”

Is het verzorgen van een sportieve dimensie wel een kerntaak voor HR?

Nicolas: “Zeker en vast. Als HR-Projectleider ben ik medeverantwoordelijk voor een goede bedrijfssfeer en voor onze employer branding. Sport speelt daarin een rol, maar ook kunst en cultuur. Naar aanleiding van Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa 2030 creëerde een artiest hier een pop-up kunstwerk in de refter. Je kan je voorstellen hoeveel tongen dat in beweging heeft gebracht op de werkvloer. Zo creëren we een connectie tussen onze doelgroep die niet of met moeite de weg vindt naar kunst en een kunstenaar die ze aan het werk zien. Dat blijkt een prima recept te zijn voor een unieke wisselwerking.”

Bart: “Het prikkelt inderdaad de nieuwsgierigheid en opent gesprekken. Spelenderwijs gaat er een nieuwe wereld open. Dergelijke initiatieven helpen mij om het echte verhaal te vertellen van WAAK. Dankzij storytelling stel ik het beeld bij dat mensen van ons bedrijf hebben, want nog al te vaak kleeft aan onze sector onterecht een negatieve connotatie – onbekend is onbemind. Dat we inzetten op sport en nu Sportbedrijf zijn, helpt dat cliché de wereld uit te werken en toont hoe WAAK écht is.”

Nicolas: “Het helpt ook om medewerkers aan te trekken. Nu we meer inzetten op communicatie en corporate branding, merken we dat we als een meer aantrekkelijke werkgever worden gezien.”

Welke ‘warme’ initiatieven nemen jullie nog?

Nicolas: “Stoppen met roken, starten met wandelen, een zaalvoetbalcompetitie voor maatwerkers, start to run en een loopteam, een geefplein voor schoolmateriaal, ontbijtacties, ijsjes op warme dagen… Enzovoort, de lijst is lang.” 

Vinden medewerkers in kwetsbare situaties die kampen met persoonlijke problemen ook gehoor bij HR? 

Nicolas: “Dat spreekt vanzelf, iedereen mag hier altijd aankloppen. Ook onze talentencoaches en sociale begeleiders luisteren actief. Ze kunnen niet altijd zelf de problemen oplossen, maar ze verwijzen wel steeds door naar externe deskundigen, zoals het Sociaal Huis, schuldbemiddeling… Die uitgebreide sociale functie zit in ons DNA.”

Bart: “We werken ook samen met een voordelenplatform, waardoor onze medewerkers bij diverse winkels een korting genieten. We hebben ook een hospitalisatieverzekering voor onze maatwerkers, wat niet evident is, want bij heel wat verzekeraars op de reguliere markt zouden zij niet in aanmerking komen.”

“Bij WAAK zijn we ook commercieel, maar onze medewerkers komen op de eerste plaats” – Nicolas

Is het warme werkgeversbeleid bij WAAK zo anders dan bij een ander bedrijf?

Nicolas: “Bart en ik komen allebei uit typisch West-Vlaamse kmo’s waar er nog een ‘Texas van Vlaanderen’-mentaliteit heerst: werken-werken-werken. Het zijn op zich heel mooie en succesvolle bedrijven, maar de mens speelt er eerder een ondergeschikte rol. Bij WAAK zijn we ook commercieel, maar we zijn ervan overtuigd dat je iets moet geven om iets terug te krijgen. Bij alles wat we doen, komen onze medewerkers op de eerste plaats. Die aanpak creëert duidelijk een meerwaarde. Let op, WAAK is geen geitenwollensokkenbedrijf. Productie, output, targets, opvolging, ontwikkeling, groei, opleiding, evaluaties… zijn hier even belangrijk als in een klassieke onderneming. We zijn alles wat een reguliere bedrijf is, maar met een warm hart.”

Starterskit

Zelf ook een sportbedrijf worden? Download de starterskit op www.sport.vlaanderen/bedrijven

Lees ook

Waak vzw: werk maken van leerrijke jobs

Waak vzw: werk maken van leerrijke jobs

Maatwerkbedrijf Waak vzw herschikte haar productieproces om jobs leerrijker te maken. 

Op zoek naar de ‘why’ van WAAK

Op zoek naar de ‘why’ van WAAK

‘Start with why’. Die woorden van Simon Sinek klinken vertrouwd in de oren bij heel wat directeurs en marketingverantwoordelijken.

Word een ‘warm bedrijf’, stap voor stap!

Word een ‘warm bedrijf’, stap voor stap!

Hoe zet jouw organisatie in op bevlogen en energieke medewerkers? Ben je op zoek naar extra tools om de mentale gezondheid van jouw werkomgeving te versterken? Hoe maak j…

Projectoproep Natuur in je Buurt

Projectoproep Natuur in je Buurt

De Vlaamse overheid ondersteunt projecten die bijdragen aan zowel een maatschappelijk doel als de verbetering van de biodiversiteit tot een bedrag van 150.000 euro.…