Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren scoren goed op werkbaarheid, maar werkstress en werkbaarheidsrisico’s blijven problematisch

Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren scoren goed op werkbaarheid, maar werkstress en werkbaarheidsrisico’s blijven problematisch

Vandaag publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Serv de eerste resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmeting 2023. De resultaten van dit periodiek onderzoek met 8.901 eenheden, laten toe om ook voor de gezondheids- en welzijnssectoren een aantal conclusies te trekken. De werkbaarheid wordt geëvalueerd aan de hand van vier indicatoren: werkstress, motivatie, leermogelijkheden en combinatie werk-privé.

Voor de gezondheids- en welzijnssectoren tonen de resultaten twee kanten. Voor drie van de vier werkbaarheidscriteria scoren de gezondheids- en welzijnssectoren beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt, terwijl ze het voor werkstress slechter doen.

In 2023 is 84% van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssectoren gemotiveerd aan de slag (gemiddelde op Vlaamse arbeidsmarkt is 81,2%), 87,3% geeft aan voldoende leermogelijkheden in de job te hebben (86,4% op de Vlaamse arbeidsmarkt) en maar liefst 88,8% van de medewerkers geeft aan dat de combinatie werk-privé haalbaar is (87,1% op de Vlaamse arbeidsmarkt). In vergelijking met de vorige meting (2019) zijn er amper verschillen. Over twee decennia heen (2004-2023) blijft de combinatie werk-privé nagenoeg stabiel, is er een achteruitgang op vlak van motivatie (-3,2 procentpunten), maar een verbetering inzake leermogelijkheden (+5,3 procentpunten).

Werkstress blijft problematisch

De keerzijde van deze positieve vaststellingen is de werkstressproblematiek. In 2023 geeft 60,1% van de medewerkers uit de gezondheids- en welzijnssectoren aan dat werkstress geen knelpunt is in hun job. Dit betekent evenwel dat bijna 40% van de medewerkers werkstressklachten rapporteert. Op de globale Vlaamse arbeidsmarkt ligt dit percentage eveneens hoog (36,1%). In vergelijking met de vorige meting (2019) is de werkstress in de gezondheids- en welzijnssectoren gestabiliseerd, maar de afgelopen twintig jaar is er een verslechtering (-9 procentpunten, tegenover -7,2 procentpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt).

Werkbaarheidsrisico’s

In de studie wordt eveneens ingezoomd op kenmerken van de job die als een mogelijk risico kunnen optreden voor de werkbaarheid. In 2023 scoren de gezondheids- en welzijnssectoren voor elk van de zes onderzochte werkbaarheidsrisico’s minder goed dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. In vergelijking met de vorige meting van 2019 bleven deze werkbaarheidsrisico’s evenwel stabiel of was er een verbetering.

In geen enkele andere sector op de Vlaamse arbeidsmarkt (33,2%) was het percentage medewerkers dat wordt geconfronteerd met een problematisch hoge werkdruk zo hoog dan in de welzijns- en gezondheidssectoren (38,2%). Deze werkdruk is evenwel gedaald: in 2019 lag dit percentage nog op 41,7%. Ook het percentage medewerkers dat aangeeft te werken onder belastende fysieke arbeidsomstandigheden (17,4% t.o.v. 12,6% op de Vlaamse arbeidsmarkt), verbeterde significant (20,6% in 2019). In vergelijking met 2004 namen deze beide werkbaarheidsrisico’s toe (6 procentpunten)

Bijna een kwart van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssectoren geeft aan dat een gebrek aan autonomie problematisch is (17% Vlaamse arbeidsmarkt). Enkel in de transportsector ligt dit hoger. De afgelopen twee decennia nam dit aandeel “gebrek aan autonomie” toe (+5,9 procentpunten) terwijl dit op de Vlaamse arbeidsmarkt afnam (-3,8 procentpunten). Ten slotte wijzen we nog op de emotionele belasting in de job, dat in de gezondheids- en welzijnssectoren klassiek hoog is (43,7%, tegenover 23,4% Vlaamse arbeidsmarkt).

In de loop van de volgende maanden verschijnt er een afzonderlijk rapport voor de gezondheids- en welzijnssectoren, waarin de bovenstaande cijfers verder worden gedetailleerd. Verso houdt u op de hoogte.

Download hier het rapport van de Serv

Lees ook

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe die het evenwicht tussen de eigen kenmerken en de eisen waarmee die op het werk geconfronteerd wordt, ervaart.…

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

“Ik zorg voor de zorgverleners”

“Ik zorg voor de zorgverleners”

Voor wie Latijn kent, is de missie van Corcura – de trainingsorganisatie die Micheline Moerman vorig jaar oprichtte - meteen duidelijk. ‘Cor’ is hart, &…

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van jobs?

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van jobs?

De Thuiswerkmeter concludeert: meer stress, minder bevlogenheid.