Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van jobs?

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van jobs?

De Thuiswerkmeter concludeert: meer stress, minder bevlogenheid.

De Coronacrisis sloeg hard toe, zowel thuis als op het werk. Medewerkers moesten ineens zo veel mogelijk thuiswerken, terwijl organisaties niet de tijd hadden om zich goed op deze verandering voor te bereiden. Individuen, teams en leidinggevenden moesten de manier waarop ze hun werk organiseren dus in sneltreinvaart heruitvinden.

Thuiswerkmeter van Workitects

Als expertisecentrum op het vlak van organisatieontwerp wilde HRwijs-partner Workitects de impact van het thuiswerken op de werkbaarheid van de jobs meten. Daarom lanceerden ze de Thuiswerkmeter: een variant op hun meetinstrument Werkmeter. Werkmeter helpt organisaties bij het optimaliseren van hun taakverdelingen en besluitvormingsprocessen, door de link te leggen tussen organisatiestructuur en welzijn van medewerkers. Voor de Thuiswerkmeter voegden ze enkele vragen toe om de impact van thuiswerken te onderzoeken.

Volgende onderzoeksvragen stonden centraal:

  • Is de informatienood hoger, is de planning moeilijker beheersbaar?
  • Hebben medewerkers meer of minder autonomie om aan die uitdagingen tegemoet te komen?
  • Wat betekent dit alles voor stress en engagement?

Wie vulde de bevraging in?

Workitects ontving 402 ingevulde vragenlijsten. Voornamelijk hoogopgeleide 40-plussers vulden de bevraging in.

"We hadden een goede balans tussen mannen en vrouwen. We zagen ook respondenten sterk variëren in hun anciënniteit bij hun huidige werkgever. 70% van de respondenten werkt nu volledig vanuit huis. 49% van hen ervaarde meer stress, terwijl 39% zich minder enthousiast voelde over hun werk."

Vaststellingen vanuit de Thuiswerkmeter: meer stress, minder bevlogen

Drie lessen haalde Workitects uit de Thuiswerkmeter:

  1. Sinds de crisis kregen de meeste thuiswerkers (deels) nieuwe taken. Die nieuwe taken gingen gepaard met een hogere informatienood en dat werd door vele thuiswerkers als stresserend ervaren.
  2. Sommige respondenten werden méér gestoord tijdens de thuiswerkdag, anderen net minder. Maar hoe meer storingen, hoe meer stress de respondenten voelden. Planningsautonomie (taken kunnen verschuiven doorheen de werkdag) kan wel helpen om deze verstoringen minder stresserend te maken.
  3. Sinds de crisis gingen emotionele steun en waardering onder collega's erop vooruit. Feedback en doelgerichtheid waren dan weer moeilijker te regelen vanop afstand. Respondenten die een betere organisatiecultuur ervaarden, voelden zich wel meer geëngageerd tijdens het werk, maar niet noodzakelijk minder gestresseerd.

Zit je met vragen over een optimaal thuiswerkbeleid? Laat het ons weten!

Bron: Auteur: Laura Nurski, Workitects

Lees ook

Werkbaar werk: het draait om autonomie, binding en competenties

Werkbaar werk: het draait om autonomie, binding en competenties

‘Dat het werk binnen onze organisatie werkbaar moet zijn, staat buiten kijf. Want als het werk voor onze medewerkers niet haalbaar is, zal ook de ondersteuning voor…

Thuiswerken in tijden van corona: 5 HR-tips voor een efficiënt verloop

Thuiswerken in tijden van corona: 5 HR-tips voor een efficiënt verloop

Hoe efficiënt is thuiswerk als je daarnaast ook je kinderen onderwijst? Hoe onderhoud je je team op afstand? En hoe zorg je ervoor dat je collega’s op het eind…

Connectie met medewerkers: topprioriteit bij Steunpunt Tewerkstelling!

Connectie met medewerkers: topprioriteit bij Steunpunt Tewerkstelling!

Corona: de impact liet zich nogal voelen op de werkvloer. In deze blog lees je hoe Steunpunt Tewerkstelling uit Antwerpen van connectie met medewerkers dé topprior…

Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren scoren goed op werkbaarheid, maar werkstress en werkbaarheidsrisico’s blijven problematisch

Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren scoren goed op werkbaarheid, maar werkstress en werkbaarheidsrisico’s blijven problematisch

Vandaag publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Serv de eerste resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmeting 2023. De resultaten van dit periodiek onderzoe…