“Vergeet je relancesteun niet”

“Vergeet je relancesteun niet”

Heeft jouw organisatie of onderneming plannen om te investeren in energiebesparende maatregelen? Dan is het nu het juiste moment, want dankzij het Relanceplan van de Vlaamse regering hangen er flink wat subsidies aan vast.

Het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) helpt je daarbij. “En wij verlossen je ook van de zoektocht naar een studiebureau, leverancier en aannemer. Wij ontzorgen”, vertelt CEO Frederik Hindryckx.

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een Relanceplan klaar. Daarin staan steunmaatregelen waarmee ze onze welvaart op lange termijn wil veiligstellen. Ook de klimaatvriendelijkheid van publieke gebouwen is een aandachtspunt. Niet alleen overheidsgebouwen, maar ook voor zorginstellingen, scholen, cultuurcentra, jeugdinfrastructuur en meer sociale en publieke sectoren. Het Vlaams Energiebedrijf kreeg de opdracht 20 miljoen euro te besteden aan steun voor energiebesparende maatregelen. En dat moet dit jaar nog gebeuren.

Maar eerst, wat doet het Vlaamse Energiebedrijf eigenlijk?

CEO Frederik Hindryckx: “Het Vlaams Energiebedrijf is een agentschap van de Vlaamse overheid dat helpt om de klimaatdoelstellingen te halen – en te overtreffen – door een efficiënt energiebeheer in gebouwen. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat de gebouwen van de Vlaamse overheid energiezuinig zijn. En bij uitbreiding van de hele publieke sector, dus ook van de sociale ondernemingen onder de koepel van Verso.”

“Het VEB werkt als een aankoopcentrale: we sluiten raamovereenkomsten met studiebureaus, leveranciers en aannemers die aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen. Elke organisatie uit de publieke sector die energiebesparende maatregelen wil nemen, kan een beroep doen op die overeenkomsten. Zo profiteren ze mee van de schaalgrootte en dus van scherpe prijzen. Bovendien hoeven ze daardoor zelf geen openbare aanbesteding te doen, want onze overeenkomsten voldoen aan de Wet op de Overheidsopdrachten.”

“Maar we zijn meer dan louter een doorgeefluik. Het Vlaamse Energiebedrijf ontzorgt: wij zorgen voor alles. De offerte, de studiefase, de uitvoering, de opvolging … En we zorgen ervoor dat alle fases netjes op elkaar aansluiten. De werken gebeuren met state-of-the-art-technieken zonder dat onze klanten zich daarin moeten verdiepen. De communicatie verloopt via een portaal waar altijd alle informatie te vinden is.”

“Alle ingrepen die energie besparen, komen in aanmerking voor subsidies. Extra isoleren, energiezuinigere verwarming en koeling, relighting… Er is geen minimumbedrag”

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

“Alle ingrepen die energie besparen. Extra isoleren, uiteraard. Maar ook energiezuinigere verwarming en koeling, relighting, een energieprestatiecontract afsluiten, noem maar op. Dat kunnen heel grote projecten zijn maar evengoed heel kleine. Er is geen minimumbedrag. Eén van onze klanten is een schooltje met veertig leerlingen, maar ook hele ziekenhuizen vinden de weg naar ons.”

Je doet een oproep naar organisaties: als je plannen hebt om energiebesparende maatregelen te nemen, doe dat dan nu.

“Zeker, want deze relancemaatregelen zorgen voor flink wat extra steun. De werken hoeven dit jaar niet uitgevoerd te worden, daarvoor heb je nog tijd tot 2024. Maar dien je aanvraag alvast in. Wij helpen je om de studie op te starten en maken een gedetailleerde meetstaat. Je krijgt dan als klant vijf weken de tijd om met die meetstaat akkoord te gaan. Na dat akkoord maak ik een steunbrief die door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd.”

“Er is een belangrijke randvoorwaarde voor de goedkeuring van de steun: de uitvoering moet via het Vlaams Energiebedrijf verlopen. De Vlaamse regering wil de garantie dat de middelen op een kwalitatieve manier gespendeerd worden.”

Hoeveel bedraagt de steun?

“Dat hangt af van welke maatregelen je neemt. De isolatie van de bouwschil – dak, vloeren, muren – kan rekenen op 40% subsidies. Technische installaties en groene warmte zijn goed voor een subsidie van 30%, en energiescans en -audits en energieprestatiecontract kunnen rekenen op 20%. Onze klanten hoeven dat subsidiebedrag niet zelf betalen en terugvorderen. Ze betalen gewoon hun deel. Het subsidiebedrag voor de relancesteun is gelimiteerd tot een miljoen euro per organisatie.”

Vinden organisaties vlot de weg naar het VEB en de relancesteun?

“Niet vlot genoeg. Onbekend maakt onbemind, en dat geldt ook voor ons. Daardoor dreigen veel organisaties en instellingen flink wat steun te missen. Ook onze reguliere werking is te weinig gekend. Soms kiezen potentiële klanten er bewust voor een renovatieproject in eigen handen te nemen. Daar hebben we natuurlijk begrip voor, maar het is een gemiste kans. Want een project tot een goed einde brengen is heel tijdrovend, vergt expertise en is duur.”

“Onlangs had ik een gesprek met de gewezen directeur van de school waar mijn kinderen school hebben gelopen. Hij had in zijn lange carrière de school grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het was zijn levenswerk. De renovatie gebeurde met aandacht voor isolatie en een gezond binnenklimaat. Hij was vooral trots op het ventilatiesysteem, maar hij had zich gebaseerd op een huishoudelijk ventilatiesysteem en dat bleek niet geschikt voor een schoolomgeving. Jammer, toch? De man had goede bedoelingen, had zich grondig ingelezen, maar toch ontbrak de expertise. Het VEB heeft die expertise wel. Het is onze specialiteit: bij ons is elk project in goede handen.”

www.veb.be/relance

Opgelet! Deze relancemiddelen zijn voorbehouden voor ondernemingen uit cultuur, zorg en onderwijs. Sociale ondernemingen uit andere sectoren, zoals de maatwerkbedrijven, kunnen wel nog een beroep doen op de reguliere ondersteuning van het VEB.

Lees ook

Hoe goed ken jij de de klimaatengagementen?

Hoe goed ken jij de de klimaatengagementen?

Het klimaatthema staat wereldwijd hoog op de agenda. Ook welzijns- en zorgvoorzieningen kunnen zorg dragen voor het klimaat en hun steentje bijdragen. Vanuit deze bezorgd…

Renoveer eenvoudig je gebouwen met het VEB

Renoveer eenvoudig je gebouwen met het VEB

Wil je je gebouwen klaarstomen voor 2050? Maar alle nodige openbare aanbestedingen doen kost je te veel tijd en moeite?

Maak als zorg- of welzijnsorganisatie gebruik van VIPA- en relancemiddelen

Maak als zorg- of welzijnsorganisatie gebruik van VIPA- en relancemiddelen

Wil je als voorziening je gebouwen klaarstomen voor 2050? Maak zeker gebruik van de verschillende steunmechanismes en raamcontracten die er zijn.

De minder gekende voordelen van renovaties

De minder gekende voordelen van renovaties

Als je je gebouwen renoveert, heeft dat uiteraard in de eerste plaats een positieve invloed op je energiefactuur en je CO2-besparing. Maar er zijn ook andere voordelen aa…