Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg
Bron: vleva

In 2022 zal de Europese Commissie via het programma 'EU4Health' 835 miljoen euro investeren in crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en zorgpersoneel, en digitalisering.

Maximaal investeren in gezondheid

Het nieuwe werkprogramma van EU4Health is door de Commissie aangenomen. Het gezondheidsprogramma krijgt in totaal meer dan 835 miljoen euro. Dat is het grootste Europese budget voor gezondheid ooit. In 2022 wil de Commissie investeren in het bouwen van sterkere, veerkrachtigere gezondheidsstelsels en de opbouw van een Europese Gezondheidsunie. Het programma zal financiering verstrekken aan in aanmerking komende entiteiten uit lidstaten, geassocieerde derde landen, internationale organisaties, ngo's en de particuliere sector in de vorm van subsidies of aanbestedingen van specifieke diensten. De onderzoeksorganisaties kunnen via open projectoproepen een aanvraag indienen voor exploitatiesubsidies en subsidies voor acties op diverse gebieden. Ook blijft het werkprogramma vasthouden aan de vier overkoepelende pijlers van het programma: crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en personeel, en digitalisering.

Budgetverdeling

Crisisparaatheid ontvangt 380,9 miljoen euro voor het bestrijden van de coronapandemie en het ondersteunen van de pas opgerichte European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). Wat betreft ziektepreventie voor niet-overdraagbare ziekten is er een budget van 90 miljoen euro beschikbaar, waarvan 16 miljoen euro wordt uitgegeven aan het ondersteunen van acties op het gebied van geestelijke gezondheid. Ook is er bijna 147 miljoen euro voor het bestrijden van kanker, wat in lijn is met Europe’s Beating Cancer Plan en de missie kanker binnen Horizon Europe.

Voor de prioriteit gezondheidsstelsels en personeel is er 126,5 miljoen euro beschikbaar, onder andere voor het uitvoeren van de nieuwe farmaceutische strategie. Acties voor de European Health Data Space zijn gebudgetteerd op 77 miljoen euro.

Context

EU4Health is het vierde EU-gezondheidsprogramma, dat loopt van 2021 tot 2027. In totaal is er tot en met 2027 5,1 miljard euro gereserveerd. EU4Health financiert projecten gericht op implementatie, in tegenstelling tot Horizon Europe dat zich richt op onderzoek. Investeringen onder EU4Health gaan vooral naar projecten om medicijntekorten te voorkomen, kankerbestrijding, kennisuitbreiding over zeldzame ziekten en naar projecten die de veerkracht van gezondheidsstelsels vergroten. De Europese Commissie en het Health and Digital Executive Agency (HaDEA) zullen het programma beheren.

Lees ook

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Met haar werkprogramma voor 2021 wil de Europese Commissie er onder andere voor zorgen dat de huidige gezondheids- en economische crisis niet uitmondt in een sociale cris…

Commissie zet sociale pijler voort in 2021

Commissie zet sociale pijler voort in 2021

De Europese Commissie stelde eind oktober haar werkprogramma voor 2021 voor. De nadruk ligt op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.…

Von der Leyen zet pad naar een Sociaal Europa voort

Von der Leyen zet pad naar een Sociaal Europa voort

Het eerste werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen toont dat deze commissie vastberaden is om de werken aan een ‘Socia…

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.