Commissie zet sociale pijler voort in 2021

Commissie zet sociale pijler voort in 2021
Bron: Vleva

De Europese Commissie stelde eind oktober haar werkprogramma voor 2021 voor. De nadruk ligt op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.

Tegelijkertijd wil de Commissie de transformatie op lange termijn naar een groene en digitale economie versnellen.

Er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast worden opnieuw de zes belangrijkste beleidslijnen van Von der Leyen I gevolgd:

  • Een Europese green deal
  • Een Europa klaar voor het digitale tijdperk
  • Een economie die werkt voor mensen
  • Een sterker Europa in de wereld
  • Het promoten van de Europese manier van leven
  • Versterken van de Europese democratie

Sociaal Europa

De Europese Unie zet ook in op het sociale plaatje. De Europese pijler van de sociale rechten zal immers het kompas zijn van het herstel van Europa en moet ervoor zorgen dat niemand achterblijft. De Europese Commissie zal een ambitieus actieplan voorstellen om de volledige uitvoering ervan te waarborgen. Dit plan zal het belangrijkste instrument van de Commissie zijn om bij te dragen aan een sociaal rechtvaardige omslag naar een groene en digitale maatschappij.

Er zal ook een actieplan voor de sociale economie worden voorgesteld om de sociale investeringen te verbeteren, de actoren van de sociale economie en de sociale ondernemingen te ondersteunen bij het opstarten, opschalen, innoveren en creëren van banen.

Meer informatie op de website van vleva.

Lees ook

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

VLEVA brengt Vlaamse deelname aan Europese subsidieprogramma’s in kaart

VLEVA brengt Vlaamse deelname aan Europese subsidieprogramma’s in kaart

In samenwerking met de nationale contactpunten - de zgn. NCP’s - voor de verschillende subsidieprogramma’s bundelde VLEVA de Vlaamse cijfers voor de programma…