Nieuw sociaal akkoord: wat staat erin?

Nieuw sociaal akkoord: wat staat erin?

Op 30 maart 2021 werd al voor de zesde keer een 'Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-/non-profitsectoren' gesloten voor de periode 2021-2025 (VIA6).

Dit akkoord is, net zoals de vorige VIA-akkoorden, een tripartiete akkoord: een akkoord tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de Vlaamse regering als subsidiërende overheid. Het heeft betrekking op zowel de private als publieke Vlaamse social-profitsectoren. Verso onderhandelde het akkoord namens de werkgevers uit de private social-profitsectoren.

Toepassingsgebied

Dit akkoord is van toepassing op 179.718 VTE (voltijds equivalenten). Werknemers die actief zijn in social-profitorganisaties in de volgende Vlaamse sectoren:

“Klassieke” VIA-sectoren:

 • Diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC 318.02 en publieke tegenhanger)
 • Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (PC 319.01 en publieke tegenhanger)
 • Welzijns- en gezondheidssector (PC 331 en publieke tegenhanger)
 • Maatwerkbedrijven (PC 327.01)
 • Socioculturele sector (PC 329.01 en publieke tegenhanger)
 • Lokale diensteneconomie (alle betrokken sectoren)
 • Werkgevers van persoonlijke assistenten in kader van Persoonsvolgend Budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PC 337 - enkel PAB/PVB)

Nieuw is dat deze keer een aantal zorgsectoren die met de 6e staatshervorming overgeheveld werden van het federale naar het Vlaamse niveau, mee werden opgenomen in de VIA-onderhandelingen:

 • Revalidatieziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen (PC 330.01.10 en publieke tegenhanger)
 • Ouderenzorg (PC 330.01.20 en publieke tegenhanger)
 • Revalidatievoorzieningen (PC 330.01.41 en publieke tegenhanger)
 • Initiatieven voor beschut wonen (PC 330.01.51 en publieke tegenhanger)
 • Multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (PC 330.04-MBE)

Budget

Voor het totale pakket aan maatregelen in dit akkoord wordt een budget van 577 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan 50 miljoen voor extra personeel in de welzijns- en zorgsectoren. Anders dan bij de vorige VIA-akkoorden, komt dit budget onmiddellijk (dus op 1 januari 2021) op kruissnelheid. Dit is een recurrent budget. De middelen kunnen dus elk jaar worden aangewend.

Het akkoord kwam natuurlijk tot stand binnen de context van de coronacrisis die vooral de zorg- en welzijnsorganisaties voor de grootste uitdagingen stelde en een aantal bestaande knelpunten op het vlak van personeel, kwaliteit en koopkracht op scherp stelde. Rekening houdend met deze context ligt de primaire focus van het akkoord dan ook op de zorg- en welzijnssectoren.

Inhoud

De maatregelen die in VIA6 werden afgesproken, zijn op te delen in 2 grote blokken: koopkracht enerzijds en kwaliteit en extra personeel anderzijds. Omwille van de eigenheid van de zeer uiteenlopende sectoren die in dit VIA gevat worden, werden een aantal van de intersectorale maatregelen of principes nog verfijnd op sectoraal vlak. Daarnaast zijn er nog heel wat sectorspecifieke maatregelen tot stand gekomen in aparte, sectorale onderhandelingen.

Maar het akkoord is nog niet af. Verschillende bepalingen van het akkoord zullen nog het voorwerp moeten uitmaken van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) binnen de respectievelijke paritaire comités.

Download hieronder het volledige akkoord (VIA6).

Lees hier meer over de maatregelen in het luik 'koopkracht'.

Lees hier meer over de maatregelen in het luik 'kwaliteit'.

Lees ook

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

VIA6: welke maatregelen voor meer koopkracht?

VIA6: welke maatregelen voor meer koopkracht?

Centraal in het luik koopkracht staat de uitrol van een gemeenschappelijke functieclassificatie. Voor sommige sectoren werd die al uitgewerkt, maar voor een groot deel va…

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv…

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Voor het negende jaar op rij dreigt de niet-indexering van werkingsmiddelen met 2% voor de Vlaamse sociale ondernemingen. En dat terwijl de werkingskosten blijven stijgen…