Europese Commissie lanceert actieplan voor ‘sociaal Europa’

Europese Commissie lanceert actieplan voor ‘sociaal Europa’
Bron: Vleva

De Europese Commissie heeft haar sociale plannen uit de doeken gedaan. Dit actieplan omvat drie kerndoelen en een heleboel concrete acties met als horizon 2025.

Kerndoelstellingen

De Commissie stelt drie EU-kerndoelen voor die tegen het einde van het decennium moeten zijn bereikt op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en sociale bescherming:

 • Ten minste 78% van de mensen tussen 20 en 64 jaar moet een baan hebben.
 • Jaarlijks moet minstens 60% van alle volwassenen aan een opleiding deelnemen.
 • Het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd.

Concrete acties

De volledige lijst met geplande acties en ondersteuning voor lidstaten is gebaseerd op drie pijlers:

 • Meer en betere jobs.
 • Vaardigheden en gelijke kansen.
 • Sociale bescherming en inclusie.

In 2021 zal de Europese Commissie alvast volgende zaken voorstellen:

 • Een voorstel voor de Europese kindergarantie.
 • Een nieuw strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk.
 • De lancering van een platform voor samenwerking tegen dakloosheid.
 • Een mededeling over fatsoenlijk werk wereldwijd.
 • Een wetgevingsinitiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van mensen die via digitale arbeidsplatforms werken.
 • Een actieplan voor de sociale economie.

Meer informatie over dit actieplan vind je op de website van vleva.

Lees ook

Von der Leyen zet pad naar een Sociaal Europa voort

Von der Leyen zet pad naar een Sociaal Europa voort

Het eerste werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen toont dat deze commissie vastberaden is om de werken aan een ‘Socia…

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

In 2022 zal de Europese Commissie via het programma 'EU4Health' 835 miljoen euro investeren in crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en zorgpersoneel, en…

Inclusief ondernemen in actie!

Inclusief ondernemen in actie!

Wil je intensief aan de slag met het inclusiever maken van jouw organisatie? Ons ESF-project Hands-on Inclusion helpt je op weg!…

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Met haar werkprogramma voor 2021 wil de Europese Commissie er onder andere voor zorgen dat de huidige gezondheids- en economische crisis niet uitmondt in een sociale cris…