Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Op 22 december sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een kerstakkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsverhoging, maar ook een eenmalige consumptiecheque van €300.

Dit akkoord is een concretisering van het voorakkoord dat op 24 november 2020 werd afgesloten (VIA6) en zorgt voor een significante opwaardering van het loon voor wie in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren werkt.

De loonsonderhandelingen voor de socioculturele sector en de maatwerkbedrijven worden apart behandeld, zoals afgesproken in het voorakkoord. De sociale partners engageren zich om uiterlijk tegen 15 januari 2021 hierover een akkoord te sluiten.

Consumptiecheque

De medewerkers in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren (paritaire comités 330, 331, 318.02 en 319.01) zullen begin 2021 allemaal een consumptiecheque krijgen van omgerekend €300 per vte.

Nieuw loonmodel

Het huidig akkoord tekent ook de contouren uit van een ambitieus loonmodel dat zal zorgen voor een harmonisering tussen alle zorg- en welzijnssectoren. Dankzij dit kader zetten deze sectoren een belangrijke stap vooruit om de instroom van nieuwe medewerkers te garanderen.

Dit loonmodel zal er onder andere voor zorgen dat de aanvangsweddes erop vooruitgaan en dat de jaarlijkse anciënniteitsverhogingen worden opgetrokken naar een loopbaan van 35 jaar (vandaag worden de anciënniteitsstappen geplafonneerd na een loopbaan van 27 jaar). De lonen in de zorg- en welzijnssectoren zullen zo dus sterker stijgen in het begin van de loopbaan, wat belangrijk is voor de attractiviteit van de beroepen.

PC 330 (gezondheidszorg en ouderenzorg)

In de gezondheidszorg- en ouderenzorgsectoren werd er al een nieuw loonmodel uitgewerkt. Daarom kunnen de barema’s hier volledig aangepast worden aan dit loonmodel vanaf 1 april 2021 (te verrekenen in de loonbrief van juli). Voor het eerste kwartaal wordt er al een eerste toeslag voorzien zodat alle medewerkers hun koopkracht zullen zien stijgen vanaf begin 2021.

Alle medewerkers die niet in dit nieuwe loonmodel stappen (bijvoorbeeld omdat hun huidige barema’s hoger liggen dan afgesproken binnen IFIC), krijgen in het tweede kwartaal opnieuw dezelfde toeslag als in het eerste kwartaal. Op deze manier krijgt ook hun koopkracht een extra stimulans in 2021.

PC 318.02 (gezinszorg en aanvullende thuiszorg), PC 319.01 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten) en PC 331 (welzijns- en gezondheidssector)

De sociale partners werken voor deze sectoren zoals afgesproken nog een nieuw loonmodel uit. In afwachting hiervan voorziet dit akkoord voor alle medewerkers al een loonsverhoging van minimaal 1,7%.

Voor bepaalde ‘focusfuncties’ wordt er nog een extra inspanning geleverd om de harmonisering tussen de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren en de attractiviteit van de beroepen op de arbeidsmarkt te garanderen. Het gaat hier onder andere over verzorgenden en verpleegkundigen, het logistieke personeel, opvoeders, begeleiders en kinderverzorgers.

Lees ook

577 miljoen voor meer personeel en hogere lonen

577 miljoen voor meer personeel en hogere lonen

Op 24 november bereikten werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social-profitsectoren een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering.

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…