De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

577 miljoen voor meer personeel en hogere lonen

577 miljoen voor meer personeel en hogere lonen

Op 24 november bereikten werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social-profitsectoren een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering.

Dit akkoord, dat loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025, bepaalt de principes en het budgettaire kader voor een substantiële koopkrachtverhoging voor het personeel in de Vlaamse social-profitsectoren, maar investeert ook in kwalitatieve jobs, meer mensen op de werkvloer en vernieuwde strategieën in de zoektocht naar nieuwe medewerkers.

Vanaf 1 januari 2021 zal er jaarlijks voor €527 miljoen euro aan nieuwe koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen geïntroduceerd worden in de Vlaamse social profit. Dit budget wordt aangevuld met een jaarlijks budget van 50 miljoen euro voor bijkomend extra personeel in de welzijns- en zorgsectoren. 

Ingrid Lieten, directeur Verso: “Dit akkoord is van toepassing op 17,8% van de totale werkgelegenheid in Vlaanderen, met een zwaartepunt in de zorg- en welzijnssectoren. Ik ben blij dat we de eerste noodzakelijke stap hebben genomen en dat de personeelsleden in alle Vlaamse sectoren uitzicht krijgen op een verbetering van hun verloningspakket. Daarnaast is het een opsteker dat de Vlaamse regering de belangrijke bijdrage van onze sociale ondernemingen aan de bestrijding van Covid-19 en de maatschappelijke en economische relance na de coronacrisis waardeert en er ook in wil investeren. Dit akkoord zal de kwaliteit van onze zorg verder ondersteunen en de noodzakelijke zuurstof geven aan onze medewerkers.”

Dit ontwerp van voorakkoord is een belangrijke stap vooruit. De leden van de onderhandelingsdelegatie zullen dit intern bespreken en na goedkeuring starten wij onmiddellijk met de onderhandelingen om de uitvoering mogelijk te maken.

Lees het persbericht hier en bekijk de reportages op het Journaal, Kanaal Z en TV Limburg.

Lees ook

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

Vlaamse regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag

Vlaamse regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag

De Vlaamse regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag krijgen. Jaarlijks zijn dit 11.000 extra mensen bovenop de verwachte t…