10 tips voor een veilige werkplek

10 tips voor een veilige werkplek

Deze 10 tips zijn gebaseerd op de generieke gids die door de federale overheid werd verspreid.

Concreet gaat het over afstand houden, experten raadplegen, overleg tussen werkgever en werknemers, duidelijke instructies, … De 10 tips zijn online beschikbaar op www.vlaio.be/heropstart

De komende dagen en weken zullen geleidelijk aan heel wat bedrijven en ondernemingen opnieuw opstarten. Om die opstart op een veilige manier te laten verlopen, lanceert Vlaams minister van Economie Hilde Crevits nu 10 tips voor een veilige werkplek. Die tips zijn een concrete uitwerking van de generieke gids van de federale overheid.

 1. Dé vuistregel: anderhalve meter
  Garandeer als bedrijf een afstand van 1,5 meter en verbied samenscholingen. Concreet wil dit zeggen dat tussen twee werknemers, zonder afscheiding, minimum anderhalve meter afstand moet zijn. Zo kan je de bedrijfsruimte indelen met markeringen, linten of fysieke barrières.
 2. Schakel de hulp van experten in
  Elke werkgever wil in zijn bedrijf het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bevorderen. Daarvoor is een risicoanalyse belangrijk, zeker nu in het kader van de coronacrisis. Schakel dus experten in zoals een preventieadviseur om die analyse mee te maken.
 3. Sociaal overleg
  De nieuwe beschermingsmaatregelen die je neemt, zullen door iedereen moeten gerespecteerd worden. Zorg voor een breed draagvlak bij de werknemers door hen ook te betrekken bij het bepalen van die maatregelen.
 4. Duidelijke instructies, opleiding en communicatie
  Cruciaal om de werknemers te informeren is een heldere communicatie over de genomen beschermingsmaatregelen. Daarbij kan de checklist in bijlage een grote hulp zijn.
 5. Zorg voor voldoende informatie en een heldere communicatie voor werknemers én externen
  Het is belangrijk dat ook externe personen die het bedrijf bezoeken de maatregelen opvolgen. Ook leveranciers, klanten, consultants, tijdelijke werknemers, … moeten dus goed op de hoogte zijn van welke maatregelen ze moeten opvolgen. Dat kan door posters op te hangen met de geldende richtlijnen. Ook werknemers die op verplaatsing gaan, moeten over voldoende informatie beschikken.
 6. Maak van hygiëne een evidentie
  Eenvoudige hygiënemaatregelen beschermen jouw bedrijf tegen ziektes. Dat gaat over persoonlijke hygiëne, zoals middelen om handen te wassen, papieren doekjes of ontsmettingsgel. Maar ook over hygiëne van de werkplek. Zorg voor een goede reiniging van de arbeidsplaats en de werkposten. Reinig tussen verschillende shiften en zorg voor voldoende verluchting.
 7. Voorzie beschermingsmiddelen
  Naast hygiënemaatregelen moet je ook beschermingsmiddelen voorzien. Denk maar aan plexiwanden, markeringen met linten en vloerstickers zoals nu al bij bakkers of slagers gebruikt worden. Ook mondmaskers worden aanbevolen als de afstandsregels niet gegarandeerd kunnen worden.
 8. Spreid je mensen
  Ondernemingen die geen werk kunnen maken van flexibel thuiswerk, moeten nadenken over een slimme spreiding van hun mensen binnen het bedrijf. Het komt erop aan contacten tussen verschillende mensen (klanten, leveranciers, werknemers) te beperken. Dat kan door de afstandsregels duidelijk zichtbaar te maken door gebruik van stickers.
 9. Zet in op gezondheidsscreening
  Mensen met symptomen of koorts moeten thuis blijven, ook op dat vlak kunnen maatregelen genomen worden.
 10. Social distancing met klanten
  De goede voorbeelden bij winkels die nu al open zijn, zoals vloerstickers, ontsmetten van winkelkarretjes, ontsmetten van betaalterminals, winkelbediendes afschermen met behulp van plexiwanden, … kunnen als voorbeeld dienen voor alle winkels en ondernemingen die nu mogen starten.

Bekijk ook de generieke gids van de federale overheid.

Lees ook

Het warme werkgeversbeleid van WAAK

Het warme werkgeversbeleid van WAAK

Maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne is door Sport Vlaanderen bekroond als Sportbedrijf 2023-2024. Een prachtige beloning voor het jarenlang promoten van sport en bewegin…

Word een ‘warm bedrijf’, stap voor stap!

Word een ‘warm bedrijf’, stap voor stap!

Hoe zet jouw organisatie in op bevlogen en energieke medewerkers? Ben je op zoek naar extra tools om de mentale gezondheid van jouw werkomgeving te versterken? Hoe maak j…

Projectoproep Natuur in je Buurt

Projectoproep Natuur in je Buurt

De Vlaamse overheid ondersteunt projecten die bijdragen aan zowel een maatschappelijk doel als de verbetering van de biodiversiteit tot een bedrag van 150.000 euro.…

De minder gekende voordelen van renovaties

De minder gekende voordelen van renovaties

Als je je gebouwen renoveert, heeft dat uiteraard in de eerste plaats een positieve invloed op je energiefactuur en je CO2-besparing. Maar er zijn ook andere voordelen aa…