Projectoproep Natuur in je Buurt

Projectoproep Natuur in je Buurt

De Vlaamse overheid ondersteunt projecten die bijdragen aan zowel een maatschappelijk doel als de verbetering van de biodiversiteit.

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid wil dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst.

Wat?

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook onze biodiversiteit ondersteund wordt. In 2024 ligt de nadruk op een van de belangrijkste hoekstenen van onze natuur: wilde bestuivers.

Een projectvoorstel indienen kan tot maandag 15 juli 2024.

Voor wie?

Overheden, verenigingen, met inbegrip van samenwerkingsverbanden, en organisaties kunnen een project indienen.

Vlaamse overheidsinstanties en rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door deze overheidsinstantie, met uitzondering van zorginstellingen, kunnen geen financiële ondersteuning krijgen voor een project. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden met inbreng van eigen middelen.

Bedrag

Natuur in je Buurt financiert maximaal 75% van de projectbegroting.

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:

  1. Een projectvoorstel type A vraagt een financiering tussen 15.000 euro en 100.000 euro.
  2. Een projectvoorstel type B vraagt een financiering tussen 3.000 euro en 15.000 euro.

Wil je meer informatie of meteen een aanvraag indienen? Ga naar de projectpagina.

Lees ook

De minder gekende voordelen van renovaties

De minder gekende voordelen van renovaties

Als je je gebouwen renoveert, heeft dat uiteraard in de eerste plaats een positieve invloed op je energiefactuur en je CO2-besparing. Maar er zijn ook andere voordelen aa…

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Hier zijn geen gesprekken, geen analyses, geen radiolawaai. Alleen open ruimte en plaats voor mezelf.” Jan laat zijn blik dwalen over het weidse landschap.…

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

In een krappe arbeidsmarkt en een maakindustrie die het lastig heeft, kunnen maatwerkbedrijven een veel grotere rol spelen dan nu, zeggen Johan Bongaerts van maatwerkbedr…