Bootcamp "Start to HR" (Leuven)

Bootcamp "Start to HR" (Leuven)

Een organisatie floreert pas als medewerkers gelukkig zijn in hun job, als ze hun competenties en talenten kunnen inzetten in functie van de doelstellingen van de organisatie.

Om daar als sociale organisatie succesvol in te zijn, is het bouwen van een sterk medewerkersbeleid van cruciaal belang, op alle vlakken.

De beste manier om dat te doen is de visie, missie en waarden van de organisatie inbedden en doortrekken in alle aspecten van HR, van de werving tot de uitstroom.

Maar hoe doe je dat in de praktijk? Dat kom je tijdens de 3-daagse van deze bootcamp allemaal te weten. Want we koppelen theorie aan goede voorbeelden, ervaringsuitwisseling en praktische oefeningen.

Zo krijgen deelnemers die geen echte HR-achtergrond hebben maximale ondersteuning om er zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

Wat mag je verwachten?

Een vormingstraject waarbij kaders en handvaten aangereikt worden om de eerste stappen te zetten in een HR-beleid. 

"Ik vond de verschillende expertises en lesgevers positief, concreet gebracht met bruikbare oefeningen en linken. De uitwisseling tussen de deelnemers is zeker een meerwaarde. Ik neem vooral mee hoe een HR-beleid te gaan voeren en welke handvaten ik daarvoor kan gebruiken."
Liesbet, vzw Ithaka, Coaching Centrum

Wat kan en weet je na afloop van dit bootcamp?

 • je ontwikkelt visie op HR en bent je bewust van de impact van HR-beleid op medewerkers en leidinggevenden
 • je leert vanuit helikopterzicht het eigen HR-beleid in kaart te brengen
 • je krijgt een overzicht van alle stappen in de HR-cyclus (werving > uitstroom)
 • je krijgt inspiratie bij een aantal actuele HR-thema’s (bv verzuimbeleid, burn-out, …).  

Het finale doel is dat je komt tot een eigen actieplan dat je kan uitvoeren met oog voor de missie en visie van jouw organisatie.

Wanneer wordt dit bootcamp een succes?

 • Jouw enthousiasme tijdens en tussen de bijeenkomsten door bepaalt de kracht van dit bootcamp: je haalt eruit wat je erin steekt.
 • Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp en zelf een trekkersrol opnemen.
 • Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten delen en implementeren.

Praktische info:

 • Locatie : Provinciehuis Vlaams-Brabant. adres: Provincieplein 1, 3010 Leuven 
 • Data:
  • Donderdag 26/10 van 13.00u tot 16.00u : kickoff moment    
  • Donderdag 9/11 van 9.00u tot 16.00u  
  • Donderdag 23/11 van 9.00u tot 16.00u
 • Inschrijven verplicht. Hiervoor krijg je tijdig een factuur van ons toegestuurd. Hier vind je onze algemene voorwaarden terug.
 • Doelgroep: directieleden, coördinatoren, HR-verantwoordelijken, teamleiders... van sociale ondernemingen, die het mandaat hebben om met HR aan de slag te gaan in de eigen organisatie. Medewerkers die uitsluitend instaan van de uitvoering van het beleid behoren niet tot de doelgroep. 
 • Om voldoende uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende organisaties kunnen maximum 2 deelnemers van dezelfde organisatie inschrijven.

Docenten?

Hans Van Dessel - Go Happy

Hanne Kenis - Back-IN

Veerle Vanden Bosch - AddSpice

Ontdek ook onze andere HR-vormingen voor leidinggevenden!

Dit aanbod wordt jou aangeboden door:

  Logo HRwijs

In veel gevallen bestaat er financiële ondersteuning wat opleidingen betreft.  Denk hier aan bij je inschrijving.

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Bootcamp "Start to HR"- Leuven € 300,00