Vorming 'Personeelsgesprekken voeren'

Vorming 'Personeelsgesprekken voeren'

Deze 2-daagse vorming reikt een degelijke basiskennis aan over het voeren van personeelsgesprekken en geeft bruikbare tools en tips mee. 

Wat mag je verwachten?

Je krijgt inzicht in de verschillende soorten personeelsgesprekken en op de praktische uitwerking hiervan. Je leert hoe je menselijkheid, zakelijkheid en effectiviteit kan samenbrengen in een personeelsgesprek.  

Programma:

Module 1: Introductie performancemanagement (PM)

 • Kern, doel, voorwaarden PM & rol/taken leider in PM
 • Uitgangspunten van een effectieve managementcyclus (plan – do - check – act)
 • Doelen stellen
 • Gebieds-en taakverantwoordelijkheid
 • Organisatiedoelen & ontwikkeldoelen
 • SMART-doelen

Module 2: de gesprekscyclus: de verschillende soorten personeelsgesprekken & hun doelstellingen, gelijkenissen en verschillen

 • Het planningsgesprek
 • Het POP-gesprek
 • Het voortgangsgesprek
 • Het verzuimgesprek
 • Het functioneringsgesprek
 • Het beoordelingsgesprek

Module 3: ervaringsuitwisseling & praktische toepassingsoefening op de verschillende soorten personeelsgesprekken

Module 4: methodieken & visie

 • de waarderende benadering versus de GAP-benadering
 • mentoring & coaching

Module 5: praktische toepassing: gesprek-en luistervaardigheden oefenen

 • het criteriumgericht interview (STARR)
 • positieve feedback geven
 • omgaan met kritiek en weerstand
 • luisteren ze wel? Actief luisteren

Module 6: ervaringsuitwisseling betreffende verslaggeving & beheer informatie gesprekken (POP, werkinstructie, opvolgingsfiches,…)

Praktisch:

 • Wanneer? 6/09/2022 en 27/09/2022, telkens van 09h30 tot 16h30
 • Begeleiding: Brigitte Vercauteren, www.vokans.be 
 • Offline. Locatie : Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150, 3500 Hasselt
 • Inschrijven verplicht. Hiervoor krijg je tijdig een factuur van ons toegestuurd.
 • Doelgroep: leidinggevenden, teamverantwoordelijken, coördinatoren, HR-verantwoordelijken van sociale ondernemingen 
 • Om voldoende uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende organisaties kunnen maximum 2 deelnemers van dezelfde organisatie inschrijven.

Ontdek ook onze andere HR-vormingen voor leidinggevenden!

Dit aanbod wordt jou aangeboden door:

Verso_d1_HRwijs rgb.jpg   

In veel gevallen bestaat er financiële ondersteuning wat opleidingen betreft.  Denk hier aan bij je inschrijving.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Gesprekken voeren € 130,00

Deel met anderen