Waar moet je op letten bij het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen?

Waar moet je op letten bij het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen?

De Agenda 2030 biedt een holistisch doelstellingenkader voor verduurzaming aan.

Dit doelstellingenkader kan elke organisatie herinterpreteren afhankelijk van de eigen context, om zo tot een SDG-actieplan te komen. De uitkomsten van de impact- en prioriteringsoefeningen zijn de ideale bouwstenen hiervoor en zullen de juiste accenten leggen.

Het is belangrijk dat je bepaalde zaken in rekening neemt als je zo’n actieplan opstelt. De Vlaamse overheid biedt een handige toolbox aan voor strategieformulering.

Voor het bepalen van doelstellingen wordt aan de hand van een doelstellingencascade gewerkt met een onderscheid tussen strategische en operationele doelstellingen.

  • Strategische doelstellingen worden geformuleerd op het niveau van de SDG’s en vertrekken vanuit de missie, visie en waarden van de organisatie. Ze worden opgezet om een beoogd effect op middellange en lange termijn te bereiken. Via de AMORE-criteria (Ambitieus, Motiverend, Inspirerend, Onderscheidend, Relevant en Echt) kan je evalueren of je strategische doelstellingen goed geformuleerd zijn.
  • Operationele doelstellingen worden geformuleerd op het niveau van de subdoelstellingen en geven een concrete, operationele invulling aan strategische doelstellingen. Ze vertalen de ambities op lange en middellange termijn naar kortetermijndoelstellingen. Via Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdsgebonden (SMART) criteria kunnen de operationele doelstellingen worden geëvalueerd.

In de Agenda 2030 zelf blijken veel subdoelstellingen echter onvoldoende SMART-geformuleerd te zijn.

Uit het onderzoek van FIDO blijkt dat 119 SDG-targets SMART en 50 SDG-targets niet-SMART zijn. Wel geven ze het ambitieniveau aan, dus zijn ze AMORE.

Dit artikel is met permissie overgenomen uit de SDG Wegwijzer, die met steun van Verso samengesteld is door Cifal Flanders. Download de volledige wegwijzer hier.

Lees ook

Start-to-SDG!

Start-to-SDG!

Een duurzamere wereld? Ontdek hoe jouw organisatie hierbij kan helpen!

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

CIFAL Flanders hertaalt SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten op organisatieniveau aan de hand van 3 pijlers.

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Na het formuleren van strategische en operationele doestellingen is het belangrijk om hieraan indicatoren te linken, zodat de vooruitgang kan worden opgevolgd in de imple…

Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

De SDG’s dienen als inspirerend en holistisch verduurzamingsraamwerk om strategieën, doelen en activiteiten vorm te geven, bij te sturen en erover te communice‚Ķ