Voorbeeldstatuten voor jouw vzw

Voorbeeldstatuten voor jouw vzw

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: ook voor jouw vzw nog werk aan de winkel?

Geen luide knal, maar de muren tussen verenigingen en bedrijven werden wel degelijk gesloopt met de hervorming van het ondernemingsrecht. Vzw, stichtingen en vennootschappen vallen onder hetzelfde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Dat is een applaus waard! Het toont immers eindelijk aan hoe fundamenteel sociale ondernemingen zijn voor ons ondernemingslandschap en voor de economie. Er wordt voorgoed een einde gemaakt aan de hardnekkige mythe dat vzw geen échte ondernemingen zijn of geen winst mogen maken. Het enige verschil met een vennootschap is dat een sociale onderneming de winst niet mag uitkeren aan aandeelhouders. De herinvestering in de realisatie van de sociale doelstellingen blijft dus de ultieme bestemming van eventuele winst.

Modelstatuten

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het WVV, ontwikkelde het gespecialiseerde advocatenkantoor ‘Impact Advocaten’ modellen van statuten voor vzw’s, IVZW’s en stichtingen alsook voor coöperatieve vennootschappen (in samenwerking met CERA). Misschien liet jouw onderneming de statuten al aanpassen? Indien niet, kan je alles snel in orde maken via de voorbeeldstatuten die je hieronder kan raadplegen.

De uiterlijke deadline voor aanpassing van de statuten is 1 januari 2024. Let op: wanneer een onderneming in de tussentijd haar statuten wijzigt, is zij verplicht om de statuten in één beweging toch al vroeger te conformeren aan het nieuwe wetboek.

Lees ook

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: ook voor uw vzw nog werk aan de winkel?

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: ook voor uw vzw nog werk aan de winkel?

Geen luide knal, maar de muren tussen verenigingen en bedrijven werden wel degelijk gesloopt met de hervorming van het ondernemingsrecht.

“Een foto met je sterktes en je zwaktes”

“Een foto met je sterktes en je zwaktes”

Professor Jurgen Willems ontwikkelde de tool goedbestuur.be en analyseerde bijna 3.000 vragenlijsten.

Studenten Bedrijfsmanagement aan het werk voor jouw onderneming?

Studenten Bedrijfsmanagement aan het werk voor jouw onderneming?

Ben je een sociale onderneming en heb je interesse in een frisse kijk van toekomstige ondernemers, managers, accountants, communicatiemanagers, toerismespecialisten, ICT-…

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Voor het negende jaar op rij dreigt de niet-indexering van werkingsmiddelen met 2% voor de Vlaamse sociale ondernemingen. En dat terwijl de werkingskosten blijven stijgen…