Dienend leiderschap

De term dienend leiderschap werd voor het eerst gelanceerd door de Amerikaan Robert K. Greenleaf in zijn boek ‘The Servant as Leader’ (1970), waarin hij zijn visie lanceerde dat leiderschap draait om dienstverlening en dienstbaarheid. In Amerika en vervolgens wereldwijd bracht dit een nieuwe beweging op gang rond ‘Servant-Leadership’. Dit leiderschapsdenken werd een inspiratiebron voor veel onderzoekers, wetenschappers en leiderschapsexperts zoals Collins, Covey, Blanchard, Jaworski, Scharmer, Laloux e.a.

De dienend leider richt zich op het dienen en ondersteunen van zijn teamleden en stelt de behoeften van medewerkers centraal. Maar een dienend leider is ook en vooral dienstbaar aan het hogere doel van het werk dat gedaan wordt. Een dienend leider schept dus een omgeving waarin mensen kunnen leren en groeien en waarin ze ook hun persoonlijke doelen kunnen waarmaken, terwijl hij/zij de bedoeling van het werk voor ogen houdt en het behalen van resultaten bewaakt. Dit leidt tot een hoge betrokkenheid van medewerkers, er ontstaan sterke relaties en het vertrouwen en de prestaties nemen toe.

Het model van ‘dienend leiderschap’ is een in onze sector gekend en gewaardeerd model. Dat hoeft niet te verbazen omdat het aansluit bij de bestaansreden van de social profit die immers de dienstverlenende sector bij uitstek is. 

Inspiratie?

Roeland Broeckaert schreef een boek over dienend leidinggeven en ontwikkelde de ‘vragenlijst dienend leidinggeven’ waarmee leidinggevenden zelf aan de slag kunnen.

Heel wat modellen geven waardevolle inzichten rond leiderschap. Ze kunnen je inspireren en helpen om nuttige vaardigheden te ontwikkelen. Dat is prima, zolang je ze maar niet voor de (enige) waarheid over leiderschap houdt.