Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) hun prioriteitennota gepubliceerd. Aan de hand van 15 beleidsprioriteiten schetsen de sociale partners, waaronder Verso, de beleidskeuzes die nodig zijn om de uitdagingen op vlak van werk, zorg, klimaat, energie, overheid, begroting, onderwijs, openbaar vervoer en omgeving het hoofd te bieden.

De grote groepen babyboomers die de volgende decennia met pensioen gaan, maken het nog moeilijker dan vandaag om vacatures in te vullen. Bovendien raast de digitale sneltrein verder en zijn digitale competenties steeds meer nodig om te leven en te werken. Er is nood aan meer betaalbare woningen, voldoende en betaalbare kinderopvang en een versterkte ondersteuning van kwetsbare gezinnen via het Groeipakket. De kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk bij de overheid, in de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Daarnaast staan we voor grote uitdagingen om landbouw, wonen, natuur en industrie met elkaar te verzoenen en moeten we grote stappen vooruitzetten in de energie- en klimaattransitie. Geopolitieke spanningen lopen op en trekken protectionisme op gang. Houdbare Vlaamse overheidsfinanciën zijn meer dan ooit nodig.

15 beleidsprioriteiten om samen sterk te staan voor morgen en overmorgen

De 15 prioriteiten voor de komende legislatuur zijn volgens de Serv:

 1. Activeer alle talenten en investeer in werkbare jobs.
 2. Garandeer de kwaliteit van het arbeidsmarktbeleid.
 3. Start een intensief opleidingsoffensief.
 4. Investeer in talentontwikkeling in het onderwijs.
 5. Versterk de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en hun kinderen in het Groeipakket.
 6. Garandeer voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaatsen.
 7. Investeer in meer betaalbare woningen op slimme locaties.
 8. Zet in op defossilisering, collectieve projecten en een gezonde energieprijsverhouding.
 9. Ga uit van open strategische autonomie om de dubbele transitie van de Vlaamse economie te versnellen.
 10. Richt het beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie meer op kwaliteit en efficiëntie met oog voor de toekomst.
 11. Werk aan een meer geïntegreerde Vlaamse infrastructuurplanning.
 12. Garandeer houdbare overheidsfinanciën en voldoende investeringen.
 13. Verbeter de regelgeving en dienstverlening en maak werk van goed bestuur.
 14. Erken de waarde van sociaal overleg en adviezen.
 15. Bekijk het beleid ook met een jongerenblik.

Voldoende kwalitatieve en betaalbare plaatsen in de kinderopvang

De Serv vraagt de nieuwe Vlaamse regering om de kinderopvang voor baby’s, peuters, kleuters en schoolkinderen stevig bij te sturen om een aanbod uit te bouwen dat de sociale, pedagogische en economische functie én meerwaarde van de kinderopvang garandeert. Vlaanderen moet de kinderopvang meer afstemmen op de behoeften van ouders en de opvang beter betaalbaar, nabij, kwaliteitsvol en voldoende flexibel organiseren.

De huidige crisis in de kinderopvangsector valt bovendien enkel op te lossen met aanpassingen aan de werkbaarheid in de sector, zowel voor de initiatiefnemers in de kinderopvang als voor alle medewerkers in de kinderopvang. De kind-begeleiderratio moet verder dalen met een gepaste financiering. Bijkomend kan de nieuwe Vlaamse regering onderzoeken in welke mate bestaande praktijken en organisatiemodellen en diversificatie van de ingezette functieprofielen hieraan kunnen bijdragen. Alleen zo kan de kinderopvang evolueren naar een vitale en werkbare sector waarin het aantrekkelijk is om te werken of te ondernemen, met toereikende subsidiëring en statuten en beroepsprofielen die kwaliteitsvol werken toelaten.

“Kinderopvang is een belangrijke sleutel om gezin en werk met elkaar te combineren. Naast deze economische functie, zetten kinderopvanginitiatieven via hun sociale en pedagogische functie in op de ontwikkelings- en groeikansen van kinderen en hun gezin. De nieuwe Vlaamse regering moet blijven investeren in een kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar aanbod en in een goede omkadering. De werkbaarheid van de jobs in de sector van de kinderopvang is zeker ook een aandachtspunt. Investeren in kinderopvang betaalt zich drie keer terug: het is tegelijk investeren in de gezinnen, de samenleving én de arbeidsmarkt”, aldus Verso-directeur Ingrid Lieten in de prioriteitennota.

Lees de prioriteitennota hier.

Lees ook het interview met Serv-voorzitter Danny Van Assche over de toekomst van het sociaal overleg in Vlaanderen uit RectoVerso.