Bemiddelingsgesprek

Bemiddelingsgesprek

Merk je een conflict of agressie in je team? Is het voor de betrokkenen te moeilijk om zelf een oplossing voor het discussiepunt te vinden? Schakel dan een neutrale bemiddelaar in. Dit kan een collega of een externe persoon zijn.

De bemiddelaar probeert de communicatie weer op gang te brengen en tracht tot een overeenkomst te komen tussen bij partijen over hoe de schade hersteld wordt. Let op: dit vraagt wel training, ervaring en vertrouwen.

ICOBA is een kennis- en expertisecentrum rond grensoverschrijdend en agressief gedrag voor de Vlaamse social profit. Van hen leren we meer over het voeren van bemiddelingsgesprekken, dankzij een informatief stappenplan met specifieke aandacht voor de voorbereidingsfase.

Het 7i-model van prof. Euwema van KULeuven hielp hen op weg:

  1. ISSUES: waar draait het echt om? Wat zijn de conflictkwesties voor beide partijen.
  2. INDIVIDUEN: wie zijn de mensen in dit conflict? Denk aan persoonlijkheid, conflicthanteringsstijl en dergelijke.
  3. INTERDEPENDENTIE of onderlinge afhankelijkheid: welke relatie hebben de partijen? Hoe afhankelijk zijn ze van elkaar?
  4. INTERACTIE: hoe gaan ze met elkaar om? Hoe reageren ze op elkaar?
  5. IMPLICATIES: wat zijn de gevolgen van hun interactie voor het verloop van het conflict maar ook voor mogelijke oplossingen?
  6. INSTITUTIE: hoe ziet het ruime kader waar het conflict in plaatsvindt eruit? Welke invloed heeft dat kader?
  7. INTERVENTIES: welke tussenkomsten zijn mogelijk? Wie kan ze uitvoeren? Wat probeerden ze zelf al en wat nog niet?

Suggestie:

Leg deze vragen op tafel of schrijf ze op een flip-over. Wanneer je met de betrokkenen in gesprek gaat, krijg je zo inzicht in het conflict en wordt het mogelijk om het te proberen oplossen.

Soms kan een bemiddelingsgesprek voorkomen worden door een goede cultuur van verbindende communicatie. Wil je meer weten over dat thema? Schrijf je dan in op onze vorming.

Lees ook

Informele gesprekken

Informele gesprekken

Het belang van de informele communicatie kan nauwelijks onderschat worden. Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden in werk, en een goed contact met en waardering van kl…

Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken

Zes tips om van formele gesprekken een succes te maken. 

Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Bij de Nederlandse organisatie Het Eerste Huis doen ze aan zelfsturende functioneringsgesprekken, in team!…

Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek.

Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek.

Vaak wordt het functioneren en het evalueren van de medewerker aan elkaar gekoppeld, alsof ze onder de zelfde noemer vallen. Maar is dat wel een goed idee?