Deborah met een visuele beperking ontpopt zich tot visionaire copywriter bij Curando

Deborah met een visuele beperking ontpopt zich tot visionaire copywriter bij Curando

Deborah Maerschalck heeft een visuele beperking. Gesterkt door de Vlaamse ondersteuningspremie en de doortastende begeleiding van Emino maakt de administratief medewerker nu een steile groei door.

Met een graduaatsdiploma en vrijwilligerservaring als bagage, speelt Deborah op papier met sterke kaarten op de arbeidsmarkt. Toch botste de 35-jarige sociaal-cultureel werkster in haar zoektocht naar een job meermaals op een gesloten deur. Tot ze in 2018 via-via bij Curando aanklopte. Daar ontpopte ze zich na een vrijwillige stage en een inloopperiode via IBO+ tot een dragende steunpilaar van het HR-departement.

Een traject dat over rozen loopt

Curando is doordrongen van zorg. Getrouw aan de traditie van haar stichtende zusterorde, spant de organisatie zich in voor mensen in de ruimst mogelijke betekenis van het woord. “Dat doen we bijvoorbeeld door kansen te geven aan personen die anders aan de zijlijn blijven staan”, steekt HR-manager Heleen Debaeke van wal. Toen haar pad kruiste met dat van Deborah en haar blindgeleidenhond Tipsy, besloten de dames samen verder op weg te gaan. Zonder een vooraf uitgestippelde route, maar mét de ondersteuning van de VDAB als kompas. Hierdoor verliep het traject voor zowel werknemer als werkgever over rozen.

Talenten matchen met opportuniteiten

Heleen: “Via de diensten van de VDAB kwamen we terecht bij Emino. Deze vereniging wil de afstand tot de arbeidsmarkt overbruggen voor mensen met een beperking. In ons geval deden ze dat door Deborahs talenten te matchen met de opportuniteiten binnen onze organisatie.”

“Zelf ben ik graag bezig met taal. Bij Curando heb ik het geluk om mee te schrijven aan het personeelsmagazine en vacatures voor toekomstige medewerkers. Dat lijkt voor iemand zoals ik haast onmogelijk. Maar dat is buiten Emino gerekend, dat ons adviseerde om Sensotec in te schakelen”, vertelt Deborah. Dat bedrijf wapent de taalvirtuoos met de technische tools die ze nodig heeft om inkt te laten vloeien uit haar scherpe pen. Intussen slaat Deborah met gemak campagneslogans uit haar brailleklavier.”

Zonder zorgen

De aanwerving van iemand zoals Deborah verschilt natuurlijk op heel wat vlakken van het traject dat een doorsneewerknemer aflegt. Veel bedrijven knappen af op de kosten die de extra opleidingen en materialen met zich meebrengen. Gelukkig is hier een oplossing voor: de Vlaamse ondersteuningspremie, kortweg VOP.

“Wij hebben Deborah aangeworven omdat we in haar geloven. Tegelijkertijd moet op het einde van de rit ook de rekening kloppen. Daar mogen we niet flauw over doen”, geeft Heleen toe. “Dankzij de VOP hoef je jezelf als werkgever geen zorgen te maken. Via deze tegemoetkoming vloeit tot 60% van de loonkost van Deborah naar ons terug. Zo krijgt de medewerker alle mogelijke kansen om ervaring op te doen zonder dat de boekhouders zich in de haren moeten krabben."

Durf de sprong te wagen

Deborah ziet voor zichzelf een mooie toekomst weggelegd bij Curando. “Ook na 4 jaar kunnen we nog altijd rekenen op kosteloos advies van Emino om nieuwe uitdagingen te zoeken”, aldus Deborah. “Bovendien nemen ze ons ook heel wat administratief werk uit handen”, vult Heleen aan.

Ondertussen hebben ook een logistiek assistente met een beenprothese en een ergotherapeut met een auditieve handicap via een soortgelijk traject de weg naar Curando gevonden. “Zodra we binnen onze organisatie kansen zien voor mensen met een beperking, bekijken we wat mogelijk is”, besluit Heleen, die andere bedrijven aanraadt om ook de sprong te wagen. “Je moet er niet automatisch van uitgaan dat het zal mislukken. De zoektocht duurt wat langer, maar door de ondersteuningsmaatregelen werpt die wel haar vruchten af.”

Volgens Deborah betekent dat engagement voor mensen met een beperking ook enorm veel. “Een job bepaalt wie je bent als persoon. Dat is voor ons niet anders. Met iedere aanwerving verleg je als werkgever een steentje in de samenleving. En vele kleine keitjes kunnen samen bergen verzetten. Toch?”

Deze getuigenis komt uit de gids 'Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen'. De volledige gids vind je hier.

Kijk op www.handsoninclusion.be hoe jij bouwt aan een inclusieve onderneming

Lees ook

Arbeidsbeperking: wat is het?

Arbeidsbeperking: wat is het?

Bij het woord handicap of (arbeids)beperking denken we vaak spontaan aan een slechtziende of slechthorende persoon of iemand in een rolstoel. In realiteit gaat het om een…

Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen

Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen

We zijn allemaal op zoek naar zogenaamde ‘witte raven’. En toch kijken we amper verder dan we op het eerste gezicht kunnen zien. Heb je bijvoorbeeld al eens g…

Rolstoelgebruiker Dylan is spelverdeler bij Onafhankelijk Leven

Rolstoelgebruiker Dylan is spelverdeler bij Onafhankelijk Leven

Onafhankelijk Leven komt op voor de rechten van mensen met een beperking. Binnen de organisatie spelen de ambassadeurs en vrijwilligers hierin een sleutelrol. De 25-jarig…

i-mens: “Dankzij de steun van een jobcoach voelt onze poetshulp met ASS zich terug goed op het werk!”

i-mens: “Dankzij de steun van een jobcoach voelt onze poetshulp met ASS zich terug goed op het werk!”

Poetshulp Saren ervaart veel stress op het werk, onder andere doordat ze een autismespectrumstoornis (ASS) heeft. Dankzij de steun van een jobcoach voelt ze zich terug go…