KLJ boort talenten aan als brandstof voor begeestering

KLJ boort talenten aan als brandstof voor begeestering

De Katholieke Landelijke Jeugd is erg enthousiast over het werken met talenten.

De Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) is een jeugd- en jongerenbeweging voor kinderen en jongeren van 6 tot 35 jaar. Typisch voor KLJ is een actieve 16plus-werking waarbij 16plussers niet per se leiding hoeven te geven. 22 medewerkers staan in voor de ondersteuning van 3160 vrijwilligers in leiding in 252 lokale afdelingen.

Eline Van Reeth is teamverantwoordelijke voor de regio’s Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Daarnaast staat ze ook in voor pedagogische taken. Samen met de andere twee teamverantwoordelijken, de directeur en de voorzitter geeft ze inhoudelijk mee vorm aan het medewerkersbeleid. Ze is erg enthousiast over het werken met talenten.

Waarom werken jullie talentgericht?

Onze missie naar onze vrijwilligers en beroepskrachten toe is: groei faciliteren bij afdelingen, gewesten, vrijwilligers, bovenlokale structuren en plattelandsjongeren. We laten groeien door expertise te delen, te innoveren en te ondersteunen. Met uitzondering van vier secretariaatsmedewerkers, zijn al onze medewerkers tussen 22 en 32 jaar oud, dus aan het begin van hun loopbaan. Ze blijven gemiddeld drie jaar actief als beroepskracht bij KLJ. We willen hen iets meegeven waar ze ook in hun verdere loopbaan nog iets mee zijn.

Wat brengt dat op voor de organisatie?

Meer inzetten op de talenten van nieuwe medewerkers, zorgt ervoor dat hun werk goed aansluit bij hun intrinsieke motivatie en ze er energie van krijgen. Dat is in onze job erg belangrijk, want er wordt veel van je gevraagd, zowel inhoudelijk als qua avond- en weekendwerk. Als je energie niet goed zit, houd je het niet lang vol.

Ook hoopten we, en we merken dat dit ook zo is, dat de keuze voor een positieve en waarderende benadering van mensen, zorgt voor meer veiligheid en een betere onderlinge communicatie. Bovendien geeft het een boost aan het zelfvertrouwen van mensen waardoor ze meer initiatief nemen en durven zaken uit te proberen of bespreekbaar te maken.

Kan je voorbeelden geven van hoe jullie op individueel niveau met talenten aan de slag gaan?

Dat begint al bij de sollicitatie: als voorbereiding op het tweede gesprek vragen we kandidaten om een inschatting te maken van vijf van hun talenten, gebaseerd op de talententoolbox van Luk Dewulf en Peter Beschuyt. De nadruk ligt op waar hun energie spontaan naartoe gaat; er is geen juist of fout. Wij vragen tijdens het gesprek naar concrete voorbeelden om dit te onderbouwen.

Soms zorgt dit voor verrassende wendingen: zo solliciteerde iemand voor de job van pedagogisch medewerker. Terwijl we luisterden naar de voorbeelden die ze gaf bij haar talenten, werd het ons al snel duidelijk dat ze een echte doener is en hier haar energie uit haalt. We hebben haar uiteindelijk aangeworven als evenementmedewerker, dus niet in de functie waar ze initieel voor solliciteerde. Ze doet dit erg graag en goed ondertussen.

Elke nieuwe medewerker krijgt een set talentenkaartjes mee om de taal goed onder de knie te krijgen en om er zelf mee aan de slag te gaan in de ondersteuning van vrijwilligers.

Wat betekent het werken met talenten voor de samenwerking in de teams?

Teams krijgen taal om gericht over elkaars sterktes te praten. Iedereen herkent zich wel ergens in, iedereen heeft talenten. Het verlaagt de drempel om elkaar aan te spreken voor hulp, ook over teams heen trouwens. Een voorbeeld: als ik weet dat iemand een mooimaker is en dus energie krijgt van het bezig zijn met vormgeving, zal ik deze persoon makkelijker aanspreken als ik een brochure of een presentatie moet uitwerken. Ik doe er haar immers ook een plezier mee.

Talentkaartjes (7).JPG

Zo deden we met alle medewerkers eens een oefening om te bepalen waar we als groep al sterk in zijn, omdat we bijvoorbeeld veel mensen hebben met talenten die aansluiten bij deze taken. En waar we als groep aanvulling kunnen gebruiken. Zo kwamen we erop dat we nog niet veel zinzoekers in dienst hebben en dat dit talent toch wel nuttig kan zijn om mensen te hebben die graag meedenken op beleidsniveau.

Hoe zorgen jullie ervoor dat het talentenverhaal blijft leven in de organisatie?

We hebben een matrix gemaakt met daarin een overzicht van de 5 belangrijkste talenten van elke medewerker. Deze matrix kan iedereen raadplegen. Medewerkers krijgen ook een muismat met hun talenten op, zichtbaar voor alle collega’s:

KLJ_muismat_kerntalenten.png

Daarnaast zorgen de teamverantwoordelijken ervoor dat dit blijft leven in de samenwerking. Ze begeleiden af en toe een oefening met hun team, bijvoorbeeld om bij elkaar talenten te benoemen, zodat ook de teams er regelmatig mee bezig zijn.

Wat zijn aandachtspunten?

Wij kennen een groot verloop en het is een hele uitdaging om het talentenoverzicht up-to-date te houden en te zorgen dat nieuwe medewerkers snel mee zijn.

Ook merken we dat dit perspectief niet iedereen evenzeer aanspreekt. Daarom hanteren we ook andere benaderingen die gericht zijn op ontwikkeling, zoals werken vanuit waarden en het DISC-model.

Wat heeft het inzicht in je talenten en het werken met talenten voor jou persoonlijk betekend?

Ik vind het vooral boeiend om bij mezelf de evolutie te merken. Ik ben gegroeid in het inzetten van mijn talenten en heb ook nieuwe talenten ontdekt sinds mijn start bij KLJ. Dankzij de opbouwende feedback van anderen, word ik uitgedaagd om mijn talenten te ontwikkelen en dit heeft me meer zelfvertrouwen gegeven.

Wat zijn talenten eigenlijk? En hoe herken je ze? Kom het hier te weten

Geschreven door Lisa Coppin in opdracht van HRwijs

Lees ook

Talenten in je team

Talenten in je team

Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn. Het gaat om patronen in ons denken en handelen die van nature sterk…

Talenteninterview

Talenteninterview

Het talenteninterview is een manier om zicht te krijgen op je eigen talenten en de talenten in het team.

Talentenkaartjes Luk Dewulf

Talentenkaartjes Luk Dewulf

Wat zijn jouw talenten? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je talent in de problemen? Wat doe je met de d…

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via de methodiek 'Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal' worden teams uitgeno…