Gezondheid verankerd in het beleid bij de Kringwinkel 't Rad

Gezondheid verankerd in het beleid bij de Kringwinkel 't Rad

De Kringwinkel 't Rad leeft en ademt gezondheid. Gezondheid wordt daarbij ruim opgevat, gaande van voeding en bewegen tot veilig werken en hygiëne. Een inspirerende case.

kringwinkel_trad_0.jpg

Wat startte als een aantal losstaande acties en initiatieven rond gezondheid, groeide ondertussen uit tot een heus beleid met een jaarlijks actieplan dat geëvalueerd wordt op het einde van het jaar en zo nodig wordt bijgestuurd. “Aandacht voor gezondheid maakt integraal deel uit van het organisatiebeleid”, zegt Wendy De Groote, trajectbegeleider bij Kringloopcentrum Leefbaar Wonen, beter bekend als Kringwinkel ’t Rad. “Als sociale werkplaats vinden we het belangrijk onze medewerkers te sensibiliseren rond gezondheid. Door hen de voordelen te laten ervaren van een gezonder leven, maken we hen zowel fysiek als mentaal weerbaarder, zodat ze sterker staan in de maatschappij. Gezondheid is dan ook één van de waarden van de organisatie.” De organisatie telt gemiddeld 232 medewerkers, verspreid over zeven locaties (zes kringwinkels en een logistiek centrum).

Onthaal

Gezondheid is ondertussen een automatische reflex. “Als we iets organiseren of veranderen, staan we altijd stil bij wat de invloed ervan is op de gezondheid. Tijdens een teamdag, bijvoorbeeld, kiezen we bewust voor een gezonde lunch. Ook voor verplaatsingen bekijken we eerst of het met de fiets, het openbaar vervoer of via carpooling kan”, vertelt Annelies Dewitte, trajectbegeleider. “Vanaf de eerste werkdag is gezondheid een gespreksonderwerp. Op de onthaaldag en in de onthaalbrochure lichten we ons gezondheidsbeleid toe. Maar ook tijdens de verdere begeleiding komt gezondheid aan bod”, vult trajectbegeleider Leen Deriemaecker aan. Samen met De Groote en Dewitte vormt ze de werkgroep die het gezondheidsbeleid vorm geeft.

“Aanvankelijk organiseerde een kleine werkgroep alle acties en initiatieven. Gaandeweg groeide dit uit tot een wisselwerking van verschillende actoren die betrokken worden bij het uitwerken van een heus beleid. Zo is iemand van de administratie verantwoordelijk voor het maandelijks bestellen van fruit. De transportafdeling zorgt voor de verdere verdeling over de vestigingen. Dankzij een toename van het aantal vragen, voorstellen en initiatieven van medewerkers krijgen we steeds vaker de kans medewerkers mee in te schakelen bij de praktische uitwerking van acties. Dat toont aan dat gezondheid een thema geworden is dat steeds meer aan belang
wint binnen de organisatie”, schetst Deriemaecker. 

Logo 

Het Kringloopcentrum communiceert breed over gezondheid en bijhorende acties. “Bij het verspreiden van informatie trachten we een zo groot mogelijk publiek aan te spreken via affiches, flyers en teamvergaderingen. Maar we spreken medewerkers ook individueel aan. Indien nodig besteden we extra aandacht aan specifieke doelgroepen. Zo maakten we bijvoorbeeld een affiche specifiek gericht op mannen om hen warm te maken voor onze pedicuresessies”, vertelt Dewitte.

Daarnaast ontwikkelde het Kringloopcentrum een logo. “We hebben er bewust voor gekozen ons gezondheidsbeleid geen aparte naam te geven. Zo vermijden we dat gezondheid een apart thema blijft. Bovendien zorgt een logo niet alleen voor meer zichtbaarheid, het zorgt er ook voor dat minder taalvaardige of anderstalige medewerkers zich betrokken voelen. Het logo wordt vaak gebruikt als knipoog naar iets wat als gezond wordt beschouwd. Op de waterkoelers hangt bijvoorbeeld een sticker met het logo om aan te geven dat water een gezonde keuze is. Al interpreteren we gezondheid wel ruimer dan voeding of beweging. De term wordt ook gelinkt aan werkbelasting, ergonomie, aanwezigheid, veilig werken en hygiëne”, legt De Groote uit.

Een greep uit de gezondheidsinitiatieven

Het Kringloopcentrum Leefbaar Wonen neemt gezondheidsinitiatieven op diverse domeinen, gaande van sensibiliseringsacties tot het aanpassen van de bedrijfsomgeving om een gezonde keuze te stimuleren.

Enkele voorbeelden:

 • Rookstopsessies in groep waarop ook gezinsleden welkom zijn.
 • De prijzen van de frisdrankenautomaten zijn voor alle ongezonde items verhoogd. De winst van de meerprijs wordt geïnvesteerd in de maandelijkse aankoop van fruit.
 • Water is gratis.
 • Maandelijkse bedeling van fruit.
 • Er is een fruitboomgaard aangelegd, waarbij elke afdeling haar eigen boom heeft. De oogst wordt verdeeld binnen de afdeling.
 • Op initiatief van een medewerker is een moestuin aangelegd in de afdeling in Ruddervoorde. De oogst wordt verdeeld onder de medewerkers.
 • Op het vlak van geestelijke gezondheidszorg werden al verschillende acties opgezet, zoals risicoanalyses psychosociale belasting, sessies stress en burn-out en deelname aan de Vlaamse tiendaagse van de geestelijke
 • gezondheid.
 • Beweging wordt gepromoot via duurzaam woon-werkverkeer en/of werkverplaatsingen. Maar ook door speels in te zetten op acties vanuit 10.000 stappen bijvoorbeeld.
 • Op het vlak van verzorging is er een aanbod van gratis pedicuresessies en is er de mogelijkheid om voor een klein bedrag een kappersbeurt te krijgen.
 • Bij de nieuwjaarsgeschenken is er ook oog voor gezondheid: een drinkfles om het gebruik van drinkwatersystemen te stimuleren, een sleutelhanger met het gezondheidslogo, een koeltasje als lunchbox, een pakket verzorgingsproducten.

Betrokkenheid

Of de medewerkers gezonder en fitter zijn, is moeilijk te zeggen. “In ieder geval merken we steeds meer betrokkenheid bij het gezondheidsbeleid. Dat blijkt onder andere uit een stijging van het aantal suggesties en vragen. Ook zien we een stijging in het aantal en de frequentie van acties. Al is het wel belangrijk dat we het aantal acties en activiteiten doseren. Ook in ons personeelskrantje worden steevast enkele artikels gewijd aan gezondheid. Dit kan zowel gaan over het informeren over acties, als over interessante weetjes met het oog op sensibilisatie. Zo houden we het onderwerp levendig”, licht Deriemaecker toe.
Een andere belangrijke voorwaarde om een succesvol gezondheidsbeleid te voeren, is het engagement van directie en vakbond. “En die hebben we. Vanaf het prille begin werd er ruimte en budget vrijgemaakt om acties uit te werken. Ze stellen zelf acties voor, sturen informatie door en opperen ideeën”, bevestigt Dewitte.

Gezond Werken Award 2017

Op dinsdag 5 december 2017 reikte het Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met Prebes, de Gezond Werken Awards uit. Tijdens de uitreiking in Xpo Kortrijk werden bedrijven, overheidsdiensten en social-profitorganisaties beloond die aandacht hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Kringloopcentrum Leefbaar Wonen kreeg in de categorie social profit een
speciale vermelding van de jury omdat ze een sterk dossier voorleggen én aantonen dat je met schaarse middelen creatief kan omspringen.

De jury riep Stichting tegen Kanker uit als winnaar in de social profit met minder dan 100 medewerkers, omdat ze gezondheid verankeren in de functieomschrijving van elke medewerker. Preventie behoort tot de missie van de stichting. Dit belang promoot de Stichting tegen Kanker niet alleen extern, ook intern. Daartoe werd in 2006 een permanente werkgroep Health@Work opgericht, die jaarlijks een werkbudget heeft. De werkgroep coördineert activiteiten rond verschillende thema’s, die zowel ad hoc als permanent kunnen zijn. Hiervoor wordt samengewerkt met zowel interne als externe experts, en ook ‘buddies’. ‘Buddies’ zijn medewerkers die mee hun schouders zetten onder een bepaald thema en het mee doen leven onder de collega’s. Jaarlijks is er een bepaald thema, bijvoorbeeld evenwichtig eten, veggie of minder stilzitten. Vaak groeien die uit tot verankerde thema’s. De werkgroep neemt bovendien deel aan het overleg met het comité voor preventie en bescherming op het werk.

In de categorie social profit met meer dan 100 medewerkers sleept AZ Delta de Gezond Werken Award in de wacht. AZ Delta is het algemeen ziekenhuis in Roeselare dat een sterk gezondheidsbeleid volledig integreerde in het welzijnsbeleid. Het gezondheidsbeleid richt zich op vier domeinen: gezonde voeding en lifestyle, gezond bewegen en ergonomie, mentaal welzijn, en kunst en cultuur.

Tekst: Hilde Vereecken, HR Square

Wil je binnen jouw organisatie ook aan de slag? Lees dan zeker ook eens het artikel 'Maak werk van een gezondheidsbeleid'. Extra pluspunt: momenteel geniet je als werkgever van een terugbetaling indien je beroep doet op een bedrijfscoach binnen het project 'Gezond op de werkvloer'!

Lees ook

FPC plaveit de weg voor een HR-beleid op maat

FPC plaveit de weg voor een HR-beleid op maat

Wie na een herstelperiode de draad van het werk weer oppikt, komt altijd een beetje terug in een andere organisatie.

Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werk maken van werkbaar werk: ook voor welzijnsvoorziening Dominiek Savio in Hooglede-Gits is het een prioritaire opdracht.

WZC Bethlehem zet gezondheidsbeleid op poten

WZC Bethlehem zet gezondheidsbeleid op poten

Zumbales volgen met je collega’s tijdens de werkuren. Onder het waakzaam oog van een kok leren hoe je quinoa en bulgur in een lekkere, gezonde maaltijd verwerkt. Sa…

Ook hulpverleners worden getroffen door burn-out

Ook hulpverleners worden getroffen door burn-out

Jobs in de zorgsector zijn veeleisend. Hoe bouw je er aan bevlogen teams, vol werkgoesting?