Vragenlijst 'de werking van een team'

Vragenlijst 'de werking van een team'

Hoe effectief is een team? Bevraag het via deze vragenlijst.

Deze vragenlijst is gebaseerd op het ‘teamdoelmatigheidsmodel’ (SDRPI) van Fry, Plovnick & Rubin (1981). Dit is een eenvoudig model waarmee je de opstart kan maken met een nieuw (samengesteld) team. Of waarmee je samen met je team kan diagnosticeren welke interventies nodig zijn om het team te laten ontwikkelen.

Commentaar van experte Liesbeth Lambrecht

"De tool helpt nieuwe (samengestelde) teams om te kijken naar hun ontwikkeling en effectiviteit. Het maakt helder welke interventies nodig zijn om de samenwerking te optimaliseren en zo een effectief team te vormen.

Voor teamontwikkeling werkte ik al wel eens met vragenlijsten, maar niet met deze specifieke tool. De piramide doet me denken aan de piramide van Lencioni. Daar werk ik in teamontwikkeling zelf het meest mee. Er is wel een groot verschil:

  • bij Lencioni zijn de interpersoonlijke relaties (vertrouwen en veiligheid) de basis
  • dit model zegt dat de bovenliggende dimensies eerst vervuld moeten zijn en dan pas de onderliggende gaan stromen, dus ook de 3 interpersoonlijke relaties.

Hier kijk ik zelf anders naar. Al meermaals heb ik vastgesteld dat er zonder vertrouwen geen effectieve samenwerking mogelijk is. Het komen tot gezamenlijke resultaten en doelen blokkeert of stagneert dan meestal.

Voor mij geven vragenlijsten een momentopname weer en worden sterk bepaald door hoe een medewerker er op dat moment in staat. Langs de andere kant is het een mooi startpunt om de teambespreking aan te vangen. Het geeft onmiddellijk gespreksstof die je als leidinggevende of externe coach kan gaan verdiepen. Het pluspunt aan deze vragenlijst is dat het systemisch opgesteld werd en duidelijk maakt hoe elke dimensie de andere beïnvloedt en alles met elkaar verbonden is.

Dit lijkt me wel een tool die je in vzw’s makkelijk kan gebruiken om te spreken over effectiviteit en alle dimensies die daarbij komen kijken. Je kan er als leidinggevende ook makkelijk zelf mee aan de slag om een eerste beeld te krijgen en het gesprek daarover aan te gaan met je team. Ik zie het zeker praktisch bruikbaar."

Je kan als leidinggevende zelf met je team aan de slag met behulp van deze tool

Lees ook

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Waar mensen samenleven, samen spelen of samenwerken gaan we over elkaars grenzen. Ook als professional kom je dus in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Soms is dat…

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…

Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

RASCI kan een hulpmiddel zijn voor jouw onderneming om verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een eenvoudige manier in kaart te brengen. RASCI is gebaseerd op een tech…

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Een duurzame loopbaan voor elk teamlid integreren als belangrijk streefdoel van het team als geheel?