De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Vragenlijst 'de werking van een team'

Vragenlijst 'de werking van een team'

Hoe effectief is een team? Bevraag het via deze vragenlijst.

Deze vragenlijst is gebaseerd op het ‘teamdoelmatigheidsmodel’ (SDRPI) van Fry, Plovnick & Rubin (1981). 

Het 'teamdoelmatigheidsmodel' is een eenvoudig model waarmee je de opstart kan maken met een nieuw (samengesteld) team of waarmee je samen met je team kan diagnosticeren welke interventies nodig zijn om het team te laten ontwikkelen.

Je kan als leidinggevende zelf met je team aan de slag met behulp van deze tool. 

Commentaar van een expert

De tool helpt nieuwe (samengestelde) teams om te kijken naar hun ontwikkeling en effectiviteit. Het maakt helder welke interventies nodig
zijn om de samenwerking te optimaliseren en zo een effectief team te vormen.

Voor teamontwikkeling werkte ik al wel eens met vragenlijsten, maar niet met deze specifieke tool.
De piramide doet me denken aan de piramide van Lencioni. Daar werk ik in teamontwikkeling zelf het meest mee. Er is wel een groot verschil.
Bij Lencioni zijn de interpersoonlijke relaties (vertrouwen en veiligheid) de basis. Dit model zegt dat de bovenliggende dimensies eerst vervuld
moeten zijn en dan pas de onderliggende gaan stromen, dus ook de 3 interpersoonlijke relaties. Hier kijk ik zelf anders naar. Al meermaals
heb ik vastgesteld dat er zonder vertrouwen geen effectieve samenwerking mogelijk is. Het komen tot gezamenlijke resultaten en
doelen blokkeert of stagneert dan meestal.

Voor mij geven vragenlijsten een momentopname weer en worden sterk bepaald door hoe een medewerker er op dat moment in staat.
Langs de andere kant is het een mooi startpunt om de teambespreking aan te vangen. Het geeft onmiddellijk gespreksstof die je als
leidinggevende of externe coach kan gaan verdiepen. Het pluspunt aan deze vragenlijst is dat het systemisch opgesteld werd en duidelijk
maakt hoe elke dimensie de andere beïnvloedt en alles met elkaar verbonden is.

Dit lijkt me wel een tool die je in vzw’s makkelijk kan gebruiken om te spreken over effectiviteit en alle dimensies die daarbij komen kijken.
Je kan er als leidinggevende ook makkelijk zelf mee aan de slag om een eerste beeld te krijgen en het gesprek daarover aan te gaan met je team.
Ik zie het zeker praktisch bruikbaar. In het bijhorend artikel staan nog een aantal voorbeelden voor mogelijke interventies die ook makkelijk
toepasbaar zijn.

Liesbeth Lambrecht

Lees ook

De effectiviteit van een team

De effectiviteit van een team

Met de effectiviteit van een team verwijzen we naar de capaciteit die een team moet hebben om de doelen of doelstellingen te bereiken. Wat maakt een team effectief? …

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…

Teamcharter

Teamcharter

Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team.