Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie

Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie

Hoe ver staat jouw organisatie met haar alcohol- en drugbeleid? Q-ADO 2.0 toont je de weg.

Q-ADO 2.0 (spreek uit: kwado) is een vragenlijst die organisaties ondersteunt bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid.

Concreet kun je Q-ADO 2.0 gebruiken:

  • wanneer je organisatie een alcohol- en drugbeleid wenst uit te werken. 
  • tussentijds, om de volledigheid van jullie alcohol- en drugbeleid te toetsen.
  • als evaluatie na de invoering van jullie alcohol- en drugbeleid - en als bijsturing dus.

Q-ADO brengt in kaart hoe je organisatie momenteel met de alcohol- en drugthematiek omgaat. Waar en wanneer werknemers mogen drinken bijvoorbeeld. En wat gebeurt er als een werknemer onder invloed is van illegale drugs? Je verneemt ook of het beleid van je organisatie beantwoordt aan de vereisten van CAO 100. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je de resultaten en een eerste beleidsadvies. Deze gegevens vormen een goede basis voor beleidsontwikkeling, -toetsing en -evaluatie in je organisatie.

Q-ADO 2.0 peilt niet naar het individueel gebruik van alcohol en andere drugs. Voor informatie en advies over individueel gebruik verwijzen we naar: 'aan de slag', op de druglijnsite. De vragenlijst geeft evenmin een beeld van het aantal probleemgebruikers in uw organisatie.

Lees ook

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organi…

Verklarende woordenlijst welzijn op het werk

Verklarende woordenlijst welzijn op het werk

HRwijs loodst je doorheen enkele essentiële begrippen van welzijn op het werk. 

De essentie van de wetgeving psychosociale risico's

De essentie van de wetgeving psychosociale risico's

De werkgever is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Het startpunt van welzijn op het werk is een analyse v…