Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

De voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’ geeft je een concrete tool om al in de ziekteperiode van een werknemer toch tijdig contact op te nemen.

Het is niet altijd eenvoudig dat op de juiste manier en op het juiste moment te doen. Werkgever en medewerker hebben er nochtans alle belang bij om goed contact te houden en de re-integratie te doen slagen. Een goed begeleide terugkeer kan het genezingsproces bevorderen en bespaart de werkgever vervangingskosten. Zonder gepaste begeleiding is de kans op uitstroom of mislukking groot.

Lees meer over re-integratie na langdurige afwezigheid


Commentaar van een HR-expert

"Deze tool bevat alle noodzakelijke info voor zieke werknemers. Vanuit de praktijk heb ik vaak gemerkt dat organisaties het niet gemakkelijk vinden contact te leggen en te houden met werknemers die ziek thuis zijn. Het leuke aan deze voorbeeldbrief is dat de organisatie een concrete tool in handen heeft: ze biedt zieke werknemers direct alle info en verwijst ze naar de juiste contactpersonen." - Mieke Versleegers, LIV aan het werk


Lees ook

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

De Molenketjes vzw heeft een uitgebreid ziekteverzuimbeleid uitgewerkt.

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Welzijnsregio Noord-Limburg, samengesteld uit negen Noord-Limburgse OCMW's, gebruikt een verzuimprotocol dat focust op preventie, omgaan met verzuim en herstel.…

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Kinderdagverblijf De Slabbertjes deelt haar verzuimprotocol.