Hoe ver sta je met de ontwikkeling van je team?

Deze 'fasenscan van Tuckman' gaat na in welke fase de teamontwikkeling zich bevindt. 

Vijf-fasen-model-van-groepsvorming-Tuckman.jpg

In deze scan krijg je verschillende stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de ontwikkelingsfasen van een team. Je dient iedere stelling te scoren, een 5 wanneer je het volledig met de stelling eens bent tot een 1 wanneer je het niet eens bent met de stelling.

Download de scan

Commentaar van HR-expert Carine Drijkoningen

"Dit model van Tuckman geeft weer in welke groepsdynamische fase een team zich bevindt - wat voor een begeleider fijn om weten is, maar voor een team zelf niet altijd helpend. De titel teamontwikkelingsmodel is dan ook misleidend. De vragenlijst geeft immers enkel aan of een groep zich in de forming-, norming-, storming- of performingfase bevindt. 

Van een teamontwikkelingsmodel verwacht ik dat het aangeeft op welke domeinen het team nog verder dient te werken om in een hoger stadium van ontwikkeling te komen. Concreet werk ik zelf graag met het teamontwikkelingsmodel van Ron Fry (SDRPI), dat stelt dat doelen, rollen en procedures best duidelijk zijn om conflicten op interpersoonlijk niveau te vermijden of zelfs op te lossen. Bij conflicten in groepen laat ik soms de vragenlijst van Fry vooraf invullen om in een eerste sessie samen met de groep te bekijken op welk van de 4 niveaus het eerst werk geleverd moet worden."

Lees ook

Vragenlijst 'de werking van een team'

Vragenlijst 'de werking van een team'

Hoe effectief is een team? Bevraag het via deze vragenlijst.

Teamcharter

Teamcharter

Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team.

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Waar mensen samenleven, samen spelen of samenwerken gaan we over elkaars grenzen. Ook als professional kom je dus in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Soms is dat…

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…