De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Checklist arbeidsinhoud

Checklist arbeidsinhoud

Op basis van een aantal stellingen wordt in de checklist "arbeidsinhoud" onder meer nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor autonomie en afwisseling in het werk. 

De Checklist Arbeidsinhoud omvat 7 onderdelen: autonomie, afwisselende taken, volledigheid, contact & samenwerking, organiserende taken, informatievoorziening, kortcyclisch werk. 

Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord.

Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld.

Via de website van Werkbaar Werk van de SERV vind je nog meer informatie.

Commentaar van experte Tine Debaillie (Lumineus Consulting):

De checklist biedt een mooie omschrijving van de verschillende aspecten van motiverend werk in een eenvoudige vragenlijst en grafiek. De tool geeft een antwoord op de vraag of het werk dat we aanbieden aan onze medewerkers voldoende evenwichtig is en of we misschien kunnen bijsturen.

Eén minpuntje is wel dat een deel van de vragen nogal gericht zijn op productieomgevingen en misschien minder relevant zijn voor dienstensectoren.

Conclusie:

  • ik vermoed dat deze checklist als diagnose instrument gebruikt wordt. Daarna begint het echte werk natuurlijk! Wat als er ‘onvoldoendes’ zijn? Wat kan er veranderen? Wat is wenselijk en wat mogelijk? Hoe ga je het aanpakken?
  • deze tool is het meest geschikt voor organisaties met zware jobs, waar het moeilijk is om mensen te vinden, of mensen te houden.

Lees ook

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organi…

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij op het werk geconfronteerd wordt, erva…

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?