De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Tool Competentiematrix

Tool Competentiematrix

Een competentiematrix biedt een visueel overzicht van de aanwezige en de te verwerven competenties/taken van elke medewerker.

Teamwork

Ontwikkelaars van het project 'Innovatief aan de slag' voegen toe: "Participatie van de teamleden is een must. Het heeft in dit kader geen zin de rollen ‘op te leggen’ aan het team. Het is van groot belang de taken en rollen met elkaar te bespreken."

De verantwoordelijkheden die worden opgelijst houden rekening met de competenties van medewerkers én hun groei. Een gedeelde verantwoordelijkheid voor een taak tussen een ervaren medewerker en een nieuwe medewerker, kan trouwens ook een goede manier zijn om kennisoverdracht te stimuleren.

Lees ook

7 principes voor leerrijke jobs

7 principes voor leerrijke jobs

Zijn de jobs ook in jouw onderneming 'leerrijk' en toereikend? Krijgen de collega's voldoende impulsen om hun competenties blijvend te ontwikkelen? Hopelijk wel, want het…

Talententoolbox

Talententoolbox

Op Talententoolbox.nl vind je werkvormen, filmpjes en informatie over het werken vanuit talent.…

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via de methodiek 'Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal' worden teams uitgeno…