Verzuimgesprek

Verzuimgesprek

‘Verzuimgesprek’ is een verzamelnaam voor verschillende mogelijke gesprekken met een medewerker die afwezig is wegens ziekte. Het kan gaan om een telefonisch contact bij ziektemelding, een terugkeergesprek na een afwezigheid, een gesprek tijdens een langdurige afwezigheid of een gesprek met iemand die frequent afwezig is.

Verzuimgesprekken kaderen bij voorkeur in een breder verzuimbeleid.

Doelstelling?

Zicht krijgen op de redenen voor afwezigheid van een medewerker om na te gaan of de organisatie hier iets kan aan doen. Medewerkers kunnen niet verplicht worden om over de (medische) redenen van hun afwezigheid te praten.


Wie?

De direct leidinggevende of de directeur/coördinator en de medewerker die afwezig is/was.


Frequentie?

In je verzuimbeleid bepaal je best op voorhand wanneer je in de organisatie verzuimgesprekken houdt. Maak hierover goede afspraken en communiceer ze aan al je medewerkers. Zo weten medewerkers waaraan ze zich kunnen verwachten en dat dit voor iedereen hetzelfde is.

Het bespreken van aan- en afwezigheid kan ook een vast onderdeel van het functioneringsgesprek zijn.


Hoe pak je het aan?

De aanpak is afhankelijk van het type van verzuimgesprek. Houd de volgende zaken in gedachten:

  • Ga ervan uit dat de medewerker een goede reden heeft om te verzuimen.
  • Nodig de medewerker uit om zijn/haar verhaal te vertellen maar heb respect voor wat de persoon niet wenst te delen.
  • Zoek constructief naar oplossingen als blijkt dat het verzuim te maken heeft met fysieke of psychische belasting tijdens de job, een hoge werkdruk of moeilijkheden met de combinatie werk/privé.
  • Peil naar wat de persoon nodig heeft en hoe de organisatie hiertoe kan bijdragen.

Lees ook

Verzuim meten en begrijpen

Verzuim meten en begrijpen

De impact van verzuim op een organisatie is groot. Collega’s ervaren een zwaardere belasting, leidinggevenden moeten de planning veranderen en klanten krijgen …

Verzuimprotocol met flowcharts voor verschillende situaties

Verzuimprotocol met flowcharts voor verschillende situaties

Dit verzuimprotocol gebruikt overzichtelijke stroomdiagrammen die de stappen in elke verzuimsituatie weergeven.

Breng de kost van ziekteverzuim in kaart

Breng de kost van ziekteverzuim in kaart

Bereken met deze eenvoudige tool hoeveel ziekteverzuim je werkelijk kost. De tool is een onderdeel van een website over de aanpak van een re-integratiebeleid van werkneme…

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

De Molenketjes vzw heeft een uitgebreid ziekteverzuimbeleid uitgewerkt.