Wie loopt risico op burn-out?

Wie loopt risico op burn-out?

In principe kan iedereen een burn-out krijgen. De mensen met dit probleem zijn echter vaak getalenteerd, enthousiast en gemotiveerd. Jouw meest betrokken, geëngageerde en hardwerkende mensen lopen dus het grootste risico op een burn-out.

Persoonlijkheidskenmerken die mogelijks een risicofactor vormen

  • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Perfectionisme, het graag goed willen doen
  • Idealisme: een hoge intrinsieke motivatie voor je werk
  • Hardwerkend
  • Loyale persoonlijkheid
  • Plichtsgetrouwheid

Natuurlijk betekent dit niet automatisch dat mensen met deze talenten een burn-out zullen krijgen. Veel hangt af van hun eigen psychische veerkracht en de context waarin ze werken.

Social profit extra kwetsbaar

Er zijn ook studies naar welke beroepen vaker te maken krijgen met burn-out. Daaruit blijkt dat in enkele beroepen in de social profit mensen iets kwetsbaarder dan gemiddeld zijn voor burn-out:

  • Zorgberoepen, zoals verpleegkundigen en artsen.

Hier komt de stress deels voort uit het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op goede zorg. In een ESF-project in de (ouderen)zorg werd dit ‘morele stress’ genoemd: http://www.morelestress.be/. Je kan daar ook instrumenten vinden om aan de slag te gaan met morele stress: http://www.morelestress.be/actie/instrumenten/

  • Beroepen in de welzijnssector

  • Onderwijsberoepen

  • Leidinggevenden zijn over het algemeen ook meer vatbaar voor burn-out dan uitvoerende medewerkers.

Lees ook

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Werkintensiteit, inclusief hoge werkdruk en tijdsdruk, is een belangrijke categorie van stressoren op het werk. Maar er komt nog veel meer bij kijken... Doctoraatsst…

Werkbaarheidscheques verlengd!

Werkbaarheidscheques verlengd!

De Vlaamse regering verlengde de werbaarheidscheques, waarmee je werkbaarheidsmetingen en -acties kunt financieren, tot in 2022.

Het ABCD van veerkracht

Het ABCD van veerkracht

Door het coronavirus botsten sociale professionals op onbekende situaties. Overeind blijven als individu en team was een grote uitdaging.

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheid is een thema dat vele sociale ondernemers bezighoudt. Ontdek drie vragen - en bijhorende antwoorden - over de werkbaarheidscheques die je misschien nog niet …