Wie loopt risico op burn-out?

Wie loopt risico op burn-out?

In principe kan iedereen een burn-out krijgen. De mensen met dit probleem zijn echter vaak getalenteerd, enthousiast en gemotiveerd. Jouw meest betrokken, geëngageerde en hardwerkende mensen lopen dus het grootste risico op een burn-out.

Persoonlijkheidskenmerken die mogelijks een risicofactor vormen

  • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Perfectionisme, het graag goed willen doen
  • Idealisme: een hoge intrinsieke motivatie voor je werk
  • Hardwerkend
  • Loyale persoonlijkheid
  • Plichtsgetrouwheid

Natuurlijk betekent dit niet automatisch dat mensen met deze talenten een burn-out zullen krijgen. Veel hangt af van hun eigen psychische veerkracht en de context waarin ze werken.

Social profit extra kwetsbaar

Er zijn ook studies naar welke beroepen vaker te maken krijgen met burn-out. Daaruit blijkt dat in enkele beroepen in de social profit mensen iets kwetsbaarder dan gemiddeld zijn voor burn-out:

  • Beroepen in de welzijnssector

  • Leidinggevenden zijn over het algemeen ook meer vatbaar voor burn-out dan uitvoerende medewerkers.

  • Zorgberoepen, zoals verpleegkundigen en artsen.

Hier komt de stress deels voort uit het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op goede zorg. In een ESF-project in de (ouderen)zorg werd dit ‘morele stress’ genoemd: http://www.morelestress.be/. Je kan daar ook instrumenten vinden om aan de slag te gaan met morele stress: http://www.morelestress.be/actie/instrumenten/

  • Onderwijsberoepen

Een van de eerste stappen om burn-out te voorkomen is voor jezelf zorgen en in je veerkracht blijven staan. Hoe daaraan te blijven werken, wordt verder voor jou uitgespit tijdens onze vorming over Zelfzorg en veerkracht voor leidinggevenden.

Lees ook

Gespreksleidraad werkstress

Gespreksleidraad werkstress

Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

Morele stressthermometer

Morele stressthermometer

Doel van dit instrument is het detecteren van (mate van) morele stress bij individuele medewerkers via een laagdrempelig, gevalideerd meetinstrument.

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Werkintensiteit, inclusief hoge werkdruk en tijdsdruk, is een belangrijke categorie van stressoren op het werk. Maar er komt nog veel meer bij kijken... Doctoraatsst…

Hoe kan je evolueren naar een burn-outproof organisatie?

Hoe kan je evolueren naar een burn-outproof organisatie?

Personen met een burn-outverleden vallen sneller uit de boot voor een aanwerving of promotie. Bij een eventueel ontslag liggen ze dan weer wel in de bovenste schuif. Tot …