Verzuimgesprek

Verzuimgesprek

‘Verzuimgesprek’ is een verzamelnaam voor verschillende mogelijke gesprekken met een medewerker die afwezig is wegens ziekte. Het kan gaan om een telefonisch contact bij ziektemelding, een terugkeergesprek na een afwezigheid, een gesprek tijdens een langdurige afwezigheid of een gesprek met iemand die frequent afwezig is.

Verzuimgesprekken kaderen bij voorkeur in een breder verzuimbeleid.

Doelstelling?

Zicht krijgen op de redenen voor afwezigheid van een medewerker om na te gaan of de organisatie hier iets kan aan doen. Medewerkers kunnen niet verplicht worden om over de (medische) redenen van hun afwezigheid te praten.


Wie?

De direct leidinggevende of de directeur/coördinator en de medewerker die afwezig is/was.


Frequentie?

In je verzuimbeleid bepaal je best op voorhand wanneer je in de organisatie verzuimgesprekken houdt. Maak hierover goede afspraken en communiceer ze aan al je medewerkers. Zo weten medewerkers waaraan ze zich kunnen verwachten en dat dit voor iedereen hetzelfde is.

Het bespreken van aan- en afwezigheid kan ook een vast onderdeel van het functioneringsgesprek zijn.


Hoe pak je het aan?

De aanpak is afhankelijk van het type van verzuimgesprek. Houd de volgende zaken in gedachten:

  • Ga ervan uit dat de medewerker een goede reden heeft om te verzuimen.
  • Nodig de medewerker uit om zijn/haar verhaal te vertellen maar heb respect voor wat de persoon niet wenst te delen.
  • Zoek constructief naar oplossingen als blijkt dat het verzuim te maken heeft met fysieke of psychische belasting tijdens de job, een hoge werkdruk of moeilijkheden met de combinatie werk/privé.
  • Peil naar wat de persoon nodig heeft en hoe de organisatie hiertoe kan bijdragen.

Lees ook

Bemiddelingsgesprek

Bemiddelingsgesprek

Merk je een conflict of agressie in je team? Is het voor de betrokkenen te moeilijk om zelf een oplossing voor het discussiepunt te vinden? Schakel dan een neutrale bemid…

Beste medewerker, hoe gaat het?

Beste medewerker, hoe gaat het?

Doctoraal onderzoeker Shana Mertens en professor Eveline Schollaert van UGent onderzochten het belang van een degelijke feedbackcultuur in ondernemingen. De kennis die ze…

Hoeveel feedback hebben medewerkers nu écht nodig?

Hoeveel feedback hebben medewerkers nu écht nodig?

Doctoraatsstudente Shana Mertens en professor Eveline Schollaert van de UGent deden onderzoek naar goede frequenties van feedback 'leidinggevende naar medewerker'. Een vr…

Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek.

Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek.

Vaak wordt het functioneren en het evalueren van de medewerker aan elkaar gekoppeld, alsof ze onder de zelfde noemer vallen. Maar is dat wel een goed idee?